Antti Turunen YK:n edustajaksi Georgiaan

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on nimittänyt suurlähettiläs Antti Turusen YK:n uudeksi edustajaksi Georgiassa.

YK:n edustaja toimii yhteispuheenjohtajana EU:n ja Etyjin rinnalla Georgian konflikteja selvittelevissä niin kutsutuissa Geneven keskusteluissa. Hän pitää yhteyttä konfliktin osapuoliin sekä Georgian tilanteen kannalta keskeisiin muihin maihin kuten Yhdysvaltoihin, Venäjään, Saksaan, Ranskaan ja Isoon-Britanniaan.

”Tämä on Suomen kannalta kova nimitys. Kyse on korkeimmasta suomalaisen hoitamasta YK-tehtävästä tällä hetkellä. Suurlähettiläs Turunen on taitava diplomaatti, jonka taidot olivat tarpeen Georgian kriisin selvittelyissä Etyj-puheenjohtajuuskaudellamme. Olen erittäin tyytyväinen, että häntä tarvitaan nyt YK:n edustajana”, toteaa ulkoasiainministeri Alexander Stubb Turusen nimityksestä.

Edustajan toimisto tulee sijaitsemaan Genevessä, mutta tehtävä edellyttää säännöllisiä käyntejä Georgiassa. Turunen seuraa tehtävässään belgialaista Johan Verbekeä.

YK:lla on Etelä-Kaukasiassa edelleen vahva asema, vaikka sen rauhanturvaoperaatio Georgiassa (Unomig) lakkautettiin kesällä 2009. YK joutui lakkauttamaan operaation Georgian sodan seurauksena, joka käytiin elokuussa 2008. YK:lla on keskeinen rooli Georgiassa sijaitsevan Abhasian konfliktin selvittelyssä.

Ennen nimitystään Turunen toimi suurlähettiläänä Suomen Etyj-edustustossa Wienissä vuodesta 2007 lähtien. Suomen Etyj-puheenjohtajuuskaudella vuonna 2008 Turunen johti puhetta järjestön pysyvässä neuvostossa ja osallistui Georgian konfliktin selvittelyyn. Vuosina 2004-2007 Turunen työskenteli ulkoministeriön Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksikön päällikkönä. Hän on palvellut Suomen keskeisissä suurlähetystöissä muun muassa Washingtonissa ja Moskovassa sekä toiminut EU:ssa korkean edustajan Javier Solanan avustajana. Ulkoasiainhallinnon palvelukseen Turunen on tullut vuonna 1985.

Lähde: Valtioneuvosto | www.valtioneuvosto.fi |