Apulaisasiantuntijat ja YK:n vapaaehtoiset ovat osa Suomen kehitysyhteistyötä

Suomalaiset Yhdistyneiden kansakuntien toimipaikoissa apulaisasiantuntijoina työskennelleet nuoret ja YK:n vapaaehtoiset keskustelivat keskiviikkona 12. elokuuta kokemuksistaan kehitysmaissa Suomen ulkoasianministeriön järjestämässä seminaarissa. Seminaarin tarkoituksena oli koota yhteen eri puolilla maailmaa toimivia apulaisasiantuntijoita ja YK:n vapaaehtoisia, sekä tiivistää yhteyttä heidän ja ulkoministeriön välillä. “Ulkoministeriön tavoite — on saada informaatiota kentältä: sekä yleistä tietoa järjestöistä että kokemuksia ja havaintoja tulevia rekrytointeja varten”, kertoi YK:n kehityskysymysten yksikön päällikkö Tarja Reponen.
 
Apulaisasiantuntija- ja YK:n vapaaehtoistoiminta ovat osa Suomen kehityspolitiikan monenkeskistä yhteistyötä. Niiden avulla edistetään suomalaisten asiantuntijoiden toimintaa kansainvälisissä järjestöissä ja kasvatetaan suomalaisten osaajien joukkoa maailmalla. Kentällä toimii parhaillaan 91 Suomen rahoittamaa apulaisasiantuntijaa ja 32 YK-vapaaehtoista. ”Asiantuntijatoiminnalla pyritään avaamaan ovia nuorille suomalaisille multilateraalisiin järjestelmiin ja luomaan mahdollisuuksia saada pysyvä työ organisaatioissa. Apulaisasiantuntijat ja YK:n vapaaehtoiset toimivat näissä järjestöissä suomalaisen kehityspoliittisen ajattelun puolestapuhujina”, totesi kehityspoliittisen osaston apulaispäällikkö Pasi Hellman omassa puheenvuorossaan.

Lisätietoja:
 
UNDP JOP Service Centre
 
United Nations Volunteers
 
Suomen ulkoasianministeriön rekrytointi: kansainväliset tehtävät
 
 
 
Lähde: Ulkoasianministeriön kehitysviestinnän uutinen, 12.8.2009