Arabimaiden demokratiavaje on uhka alueen kehitykselle

Beirutissa eilen julkaistu YK:n kehitysohjelman (UNDP) Arabimaiden inhimillisen kehityksen raportin mukaan, arabivaltiot eivät ole onnistuneet luomaan toimivia demokraattisia instituutioita, jotka mahdollistaisivat kansalaisten osallistumisen poliittiseen päätöksentekoon, tasapuolisen taloudellisten resurssien jaon, vallanjaon sekä kulttuurisen eriarvoisuuden kunnioittamisen. Raportin mukaan arabimaissa valtiovalta ei usein kykene tai on haluton puolustamaan kansalaistensa oikeuksia ja on joskus jopa esteenä niiden toteutumiselle.

”Turvallisuuden ajatellaan yleisesti koskevan sotilaallista tai valtion omaa turvallisuutta,” toteaa Amat Al Alim Alsoswa, UNDP:n arabimaiden aluetoimiston johtaja. ”Mutta ihmisten turvallisuus on uhattuna myös ympäristön pilaantumisen, syrjinnän, työttömyyden, köyhyyden ja nälänhädän vuoksi.” Tämän vuoden Arabimaiden inhimillisen kehityksen raportti toteaa, että turvallisuustilanteen parantaminen on edellytys inhimilliselle kehitykselle alueen maissa. Vaikka suurin osa arabimaista on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, jotka velvoittavat niitä suojaamaan kansalaistensa ihmisoikeuksia, todellisuudessa nämä eivät edelleenkään toteudu käytännön tasolla. Tähän vaikuttavat valtiovallan heikot instituutiot, hauras kansalaisyhteiskunta sekä tehottomasti toimivat hallitukset.

UNDP:n tuore raportti painottaa, että arabimaiden tulisi itse uudistaa kansalliset instituutionsa ja taata kansalaistensa turvallisuus. Tämän kaltaisia uudistuksia tai alueen demokraattista kehitystä ei voi ohjata ulkopuolelta. Arabivaltioiden olisi myös mahdollista tehdä institutionaaliset uudistukset maidensa tavoitteisiin sopiviksi – niin kauan kunhan nämä kunnioittavat täysimääräisesti ihmisoikeuksia, suojelevat kansalaisten sananvapautta, takaavat kansalaisten mahdollisuuden osallistua vaaleihin ja päätöksentekoon sekä takaavat oikeudet myös maiden vähemmistöille.

Arabimaiden inhimillisen kehityksen raportti 2009

 

Lähde: UNDP uutinen, 21.7.2009