Ban ja Al Gore: talouden elvytyspakettia tulee hyödyntää vihreän vallankumouksen aloittamisessa

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon ja Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore totesivat yhteisessä mielipidekirjoituksessa, että maailman tulisi käyttää koordinoitua talouden elvytyspakettia pitkäaikaisen vihreän vallankumouksen lanseeraamiseen. Vihreään vallankumoukseen tähtäävä elvytyspaketti paitsi veisi taloutta pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä mutta myös auttaisi köyhiä valtioita kehittämään sosiaalisia turvaverkkoja. Lisäksi se veisi maailmantaloutta kohti uutta ilmastosopimusta, joka on tarkoitus solmia Kööpenhaminassa tämän vuoden joulukuussa.

”Tarvitsemme sekä elvytystä että pitkäaikaisia investointeja, joiden avulla voimme yhtäaikaisesti saavuttaa kaksi tavoitetta: politiikan, joka puuttuu välittömiin taloudellisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin sekä saa aikaan uuden vihreän globaalin talouden”, Ban ja Gore totesivat. ”Lyhyesti sanottuna meidän on otettava vihreä kasvu mantraksemme.”

Ban ja Gore toteavat, että biljoonien dollareiden sijoittaminen hiileen perustuvaan infrastruktuuriin ja fossiilisiin polttoaineisiin olisi silkkaa rahan tuhlausta. 300 biljoonan dollarin arvoisen fossiilisten polttoaineiden tukemisen lopettaminen vähentäisi kasvihuonekaasuja vähintään 6 prosentilla sekä kasvattaisi globaalia bruttokansantuotetta.

”Johtajat ympäri maailmaa, erityisesti Yhdysvalloissa ja Kiinassa, ovat alkaneet ymmärtää, että vihreys ei ole vaihtoehto, vaan välttämättömyys talouden kohentamisessa ja työpaikkojen luonnissa”, Ban ja Gore painottavat ja kannustavat valtioita ottamaan käyttöön koordinoituja vihreään vallankumoukseen tähtääviä ohjelmia, jotka sisältävät energiatehokkuutta, uusiutuvan energian käyttöä, joukkoliikennettä sekä metsien uudelleenistuttamista.

Kirjoittajat huomauttavat, että kehittyneissä maissa hallitukset eivät voi lainata tai painaa lisää rahaa talouden kuohuessa. Siksi teollisuusmaiden on katsottava rajojensa ulkopuolelle ja investoitava välittömästi kustannustehokkaisiin ohjelmiin, jotka lisäävät köyhimpien maiden tuottavuutta.

”Tämä tarkoittaa ulkomaisen avun lisäämistä ja sosiaalisten turvaverkkojen vahvistamista. Lisäksi meidän tulee investoida maatalouden kehittämiseen tarjoamalla siemeniä, työkaluja, kestävän maatalouden opettamista ja mikrolainoja viljelijöille, jotta he voivat tuottaa lisää ruokaa ja myydä sitä paikallisilla markkinoilla”, Ban ja Gore kirjoittavat.

Tärkeää on myös se, että joulukuussa Kööpenhaminassa solmitaan uusi ilmastosopimus, joka korvaa Kioton protokollan vuonna 2012.

”Menestyksekäs sopimus Kööpenhaminassa tarjoaa kaikista potentiaalisimman maailmanlaajuisen elvytyspaketin. Sen avulla paitsi valtiot myös liike-elämä saavat kimmokkeen puhtaaseen energiaan investointiin ja innovointiin. Kööpenhamina tarjoaa vihreän valon vihreälle kasvulle. Se tulee olemaan pohja kestävälle talouden elpymiselle, joka hyödyttää meitä sekä lastenlapsiamme vuosikymmenien ajan”, Ban ja Gore totesivat.

”Meillä on niin paljon pelissä, että hallitusten on tehtävä strategisesti oikeita päätöksiä. Emme saa antaa taloudellisen hädän vähätellä olennaista: Vihreään talouteen investointi ei ole vaihtoehtoinen kustannus. Se on viisas investointi tasa-arvoisempaan ja menestyksekkäämpään tulevaisuuteen.”


Al Gore ja Ban Ki-moon Maailman talousfoorumissa
(UN Photo/Evan Schneider)