Ban Ki-moon kehuu Liman ilmastosopimusta

Ban ki-moon UN

Ban ki-moon UN

14.12.2014 – YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon kehui Limassa järjestetyn YK:n ilmastokonferenssin tuloksia. Lopullinen yhteisymmärrys kansainvälisesti ilmastosopimuksesta odotetaan saavutettavan Pariisissa ensi vuoden lopulla. 

”Limassa tehdyt päätökset, mukaan lukien Lima Call for Action, avaavat tietä merkityksellisen, yleismaailmallisen sopimuksen saavuttamiseksi vuonna 2015”, sanoi YK:n tiedottaja. ”Pääsihteeri kehottaa kaikkia osapuolia aloittamaan ensimmäisessä kokouksessaan helmikuussa kattavat neuvottelut Pariisin konferenssin sopimusluonnoksen laatimiseksi.”

Mediat kuitenkin raportoivat EU:n, Suomen ja monien järjestöjen olleen tyytymättömiä neuvotteluiden tuloksiin. Useat maat pitivät isäntämaa Perun esitystä päätöslauselmaksi laihana kompromissina. Kannattajat pitivät silti sovun syntymistä parempana kuin sitä, ettei kokouksessa saataisi mitään päätöstä. Esimerkiksi EU totesi kannattavansa esitystä, vaikka ei ollutkaan siihen tyytyväinen.

Erimielisyyksiä syntyi eniten siitä, miten maiden tulee raportoida omista ilmastotoimistaan. EU haluaisi, että keskityttäisiin päästövähennyksiin, jotta ilmoituksia voitaisiin vertailla. Afrikan maiden ryhmä puolestaan vaati, että kansallisiin sitoumuksiin otetaan mukaan myös rahoitus ja kehitysmaiden sopeutuminen ilmastonmuutokseen. 

Tähän mennessä on sovittu teollisuusmaiden rahoittavankehitysmaiden ilmastotoimia noin 80 miljardilla eurolla vuodessa viimeistään vuodesta 2020 alkaen. Sitä, mistä rahat saadaan, ei ole kuitenkaan vielä päätetty. 

Lue lisää:

Edessämme on tärkein vuosi koskaan

YK:n uudessa raportissa vakava ilmastovaroitus