Dag Hammarsköld oli rauhallinen ja nöyrä kansainvälisen yhteisön palvelija

alt

altDag Hammarskjöld aloitti Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerinä 10. huhtikuuta 1953 ja palveli YK:ta aina kuolemaansa saakka, 18. syyskuuta 1961. Hän syntyi 29. heinäkuuta 1905 Jönköpingissä. Hammarsköld, joka oli YK:n toinen pääsihteeri, kuoli lentokoneturmassa rauhanturvaoperaation aikana Kongossa.

Hammarsköldillä oli pääsihteerinä toimiessaan vastuullaan monia YK:n velvollisuuksia, kuten sotien estäminen sekä muiden YK:n peruskirjan tavoitteiden saavuttaminen.

Dag Hammarsköld oli maailmankansalainen. Toimiessaan YK:n pääsihteerinä hän tuli tunnetuksi äärimmäisen tehokkaana ja omistautuneena kansainvälisenä virkamiehenä. Hän painotti, että YK:n päätehtävä on pienien maiden intressien turvaaminen suhteessa suurvaltoihin. Hän myös muovasi YK:n mandaattia ja perusti YK:n rauhanturvajoukot. Ennen kuin hänet nimitettiin YK:n pääsihteeriksi, Dag Hammarsköld toimi korkeissa viroissa Ruotsin hallituksessa.

Henkilökunnan muistoja Hammarsköldistä

YK:n entisten kansainvälisten virkamiesten yhdistys (AFICS) on koonnut kirjasen, jossa on Hammarsköldin kollegojen muisteloita. Hammarsköldia kuvaillaan muistelmissa väsymättömäksi, ahkeraksi ja myötätuntoiseksi ihmiseksi, joka oli vaativa kollegoitaan kohtaan, mutta ei koskaan jättänyt huomiotta heidän tekemäänsä työtä.

Donald R. Hanson, sihteeristön työntekijä Hammarsköldin ajoilta, muistaa pääsihteerin tulleen pistäytymään hänen työpisteellään kerran: “Minulle selvisi muutama minuutti myöhemmin, että hän oli jokavuotisella vierailullaan, jonka tarkoituksena oli käydä tervehtimässä jokaista, toistan, jokaista sihteeristön työntekijää. Ymmärsin heti, että hänen humanisminsa, jota tasapainotti hänen hallinnolliset kykynsä, oli vailla rajaansa sekä älyllisellä että käytännöllisellä tasolla.” hän kirjoitti.

Hammarskjöldin rauhallisuus oli osa hänen persoonaansa. Sihteeristön uutislehdelle tehdyssä haastattelussa tammikuussa 1958 Hammarsköldiltä kysyttiin, että mitä hän piti kansainvälisen viranhaltijan tärkeimpinä ominaisuuksina, Hammarsköld vastasi: ”Asioiden tiedostaminen, yhdistettynä sisäiseen rauhaan, ovat osa näitä ominaisuuksia. Myös tietynlainen nöyryys, joka auttaa näkemään asiat toisen ihmisen silmin, kuitenkin menettämättä itseään, ilman kameleonttina olemista.”

Yleiskokouksen 66. istunnon avauskokous on omistettu Dag Hammarsköldille.