Eliasson: Kehitysagendan on huomioitava ilmastonmuutos

Photo: European Union

Photo: European Union

28.11.2013 – YK:n apulaispääsihteerin Jan Eliassonin mukaan kehityskysymyksiä ei voi ajatella huomioimatta ilmastonmuutosta. ”Ilmastonmuutos ja kehitys ovat kytköksissä toisiinsa,” Eliasson sanoi Brysselissä järjestetyssä European Development Days –tapahtumassa.

Eliasson korosti, että vuosi 2015 tulee olemaan kriittinen. Kyseisenä vuonna YK:n jäsenvaltioiden oletetaan sopivan sekä uudesta kehitysagendasta että sitovasta ilmastosopimuksesta. ”Ilmastonmuutos ja biodiversiteetin suojelu tulee saada mukaan vuoden 2015 jälkeiseen kehitysagendaan,” Eliasson sanoi. ”Kehitysagenda, joka ei huomioi tätä, on epätäydellinen. Sopeutuminen ja vaikutusten lieventäminen tulevat olemaan avainasemassa. Samoin luonnonvarojen kestävä käyttö.”

Apulaispääsihteerin mukaan köyhyyden poistamisessa tulee samalla huomioida maapallon keskilämpötilan nousun pitäminen alle kahdessa asteessa. ”Tämä tarkoittaa muutoksia tapaamme ymmärtää talouskasvua, kulutustottumuksia ja ennen kaikkea energiankulutusta,” hän jatkoi.

Eliasson myönsi, että kestävän kehitysagendan rahoittaminen ei ole halpaa. ”Vaikka virallinen kehitysapu on tärkeää myös tulevaisuudessa, ei se yksin riitä. Tarvitsemme innovatiivisia rahoitusmuotoja ja kansallisten resurssien hyödyntämistä,” hän sanoi.