Ennätysmäärä naisia turvallisuusneuvostossa

Photo: UN Photo/Mark Garten

Photo: UN Photo/Mark Garten

17.1.2014 – Vuonna 2014 vähintään kolmannes YK:n turvallisuusneuvostossa istuvista suurlähettiläistä on naisia. Naisten osuus turvallisuusneuvoston jäsenistä ei koskaan aiemmin ole ollut yhtä korkea.

YK:n turvallisuusneuvosto koostuu viidestä pysyvästä jäsenestä ja kymmenestä vaihtuvasta jäsenestä. Pysyvät jäsenet ovat Kiina, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ranska ja Venäjä.

Jää nähtäväksi, vaikuttaako naisten ennätyssuuri osuus turvallisuusneuvoston työhön. Norjan YK-liitto pohti nettisivuillaan, saattaisiko tilanne johtaa esimeriksi naisia, rauhaa ja turvallisuutta käsittelevän turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 roolin korostumiseen.

Vuonna 1995 hyväksytyn Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman mukaan miesten ja naisten välinen tasa-arvo on ihmisoikeuskysymys ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edellytys. Pekingissä päätettiin myös pyrkiä vuoteen 2000 mennessä tilanteeseen, jossa puolet YK:n työntekijöistä olisi miehiä ja puolet naisia.

YK:n henkilöstön sukupuolijakaumaa tilastoidaan kahden vuoden välein. Vuosina 2010 ja 2011 40,7 prosenttia YK:lla asiantuntijatehtävissä työskentelevistä oli naisia. YK:n päämajassa naisten osuus oli suurempi kuin muualla järjestössä.

Vuonna 2008 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että naiset ovat aliedustettuina useissa YK-järjestöissä ja elimissä. Tutkimuksessa tarkasteltiin tehtäviä, joihin jäsenvaltiot nimittivät edustajansa. Ihmisoikeuksia käsittelevissä toimielimissä naisia oli 41,2 prosenttia. Jos tarkastelusta jätetään pois naisten syrjinnän vastainen komitea (CEDAW) ja lasten oikeuksien komitea (CRC), oli naisia toimielinten jäsenistä ainoastaan 23 prosenttia. Naisten syrjinnän vastaisen komitean jäsenistä 95 prosenttia oli naisia ja lasten oikeuksien komitean jäsenistä 50 prosenttia.

Vuonna 2008 YK-suurlähettiläistä New Yorkissa vain 10 prosenttia oli naisia. Genevessä vastaava luku oli 12,9 prosenttia ja Wienissä 19,2 prosenttia.

Tänä vuonna laaditaan uusi selvitys Yhdistyneissä kansakuntien henkilöstöstä ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta. Naisten ennätysedustus turvallisuusneuvostossa on joka tapauksessa merkki positiivisesta kehityksestä.

Lähde: Norjan YK-liitto