Espoossa pohdittiin kansainvälisen ympäristöhallinnon uudistamista

Espoon Dipolissa pohdittiin kansainvälisen ympäristöhallinnon reformia korkean tason kokouksessa 21.–23. marraskuuta. Suomen ympäristöministeri Paula Lehtomäki ja Kenian apulaisympäristöministeri Margaret Kamar toimivat kokouksen puheenjohtajina.

Kokouksessa todettiin tarve koko YK-järjestön läpileikkaavalle ympäristöstrategialle, ja sen päätösasiakirja sisältää useita kansainvälistä ympäristöhallintoa vahvistavia toimenpiteitä. Yhteistyötä lukuisten kansainvälisten ympäristösopimusten välillä ja yhteydenpitoa tieteellisten paneelien ja verkostojen välillä halutaan vahvistaa.

Espoon kokousväki kannatti YK:n alaisen ympäristöohjelman UNEP:in vahvistamista, ja EU-maat ajoivat myös YK:n alaisen uuden ympäristöjärjestön perustamista.

Espoon kokouksen perusteella laaditaan suositukset, jotka esitellään UNEP:in hallintoneuvostolle helmikuussa 2011. UNEP käyttää näitä suosituksia hyväkseen valmistellessaan vuonna 2012 järjestettävää YK:n kestävän kehityksen Rio+20-kokousta.

Lue lisää kokouksesta ympäristöministeriön sivuilta.