Eva Biaudet YK:n alkuperäiskansa-asioita käsittelevän pysyvän foorumin jäseneksi

Suomen ehdokas Eva Biaudet valittiin YK:n alkuperäiskansa-asioita käsittelevän pysyvän foorumin jäseneksi New Yorkissa 28. huhtikuuta järjestetyssä vaalissa.

Biaudet sai 38 ääntä. Hän kilpaili Australian ja Espanjan ehdokkaiden kanssa kahdesta länsiryhmän maille varatusta paikasta. Toinen valituksi tullut oli Australian Megan Davis. Vaali toimitettiin YK:n talous- ja sosiaalineuvoston istunnossa. YK:n alkuperäiskansafoorumi (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, PFII) on talous- ja sosiaalineuvoston alainen elin.

Kaikkien Pohjoismaiden tukema Eva Biaudet valittiin PFII:n jäseneksi kaudelle 2011-2013. Hän toimi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin ihmiskaupan vastaista toimintaa koordinoivana erityisedustajana 2006-2009. Biaudet’lla on laaja kokemus vähemmistöjen asemaan, sukupuolten väliseen tasa-arvoon, lapsen oikeuksiin ja arktisten alueiden tilanteeseen liittyvistä kysymyksistä.
YK:n alkuperäiskansafoorumi perustettiin vuonna 2002. Suomi oli yksi sen perustamista aktiivisimmin ajaneista maista. Foorumista on kehittynyt keskeinen maailmanlaajuinen toimija, joka tuo yhteen alkuperäiskansojen edustajia ja YK:n jäsenvaltioita.

PFII edistää vuonna 2007 hyväksytyn YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen toimeenpanoa. Se on viime vuosina käsitellyt muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutuksia alkuperäiskansojen asemaan, kehityskysymyksiä, alkuperäiskansojen mahdollisuuksia osallistua poliittiseen päätöksentekoon, kansainvälistä metsäpolitiikkaa ja alkuperäiskansoihin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia.

PFII koostuu 16 riippumattomasta asiantuntijasta. Kahdeksan heistä valitaan vaalilla valtioiden asettamista ehdokkaista. Kahdeksan valitsee YK:n talous- ja sosiaalineuvoston puheenjohtaja alkuperäiskansoja edustavien kansalaisjärjestöjen asettamista ehdokkaista. YK:n jäsenvaltiot osallistuvat foorumin toimintaan tarkkailijoina. Alkuperäiskansajärjestöt ovat foorumissa hyvin aktiivisia.

Suomi on rahoittanut alkuperäiskansafoorumin toimintaa ja tukenut varsinkin kehitysmaista tulevien alkuperäiskansaedustajien osallistumista sen työhön. Alkuperäiskansojen oikeuksien edistäminen on yksi Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan painopisteistä ja kehityspolitiikan läpileikkaavista teemoista.

PFII on parhaillaan koolla 9. istunnossaan, joka päättyy 30. huhtikuuta. Istunnon pääteemana on kehitys, kulttuuri ja identiteetti. Suomen valtuuskunnassa on tälläkin kertaa mukana Saamelaiskäräjien ja saamelaisnuorten edustajia.

Lisätietoja: Ulkoministeriön ihmisoikeussivut, YK:n alkuperäiskansafoorumin sivut.

Lähde: Valtioneuvosto