Global Model UN kokoaa maailman nuoret Geneveen

 

Yhdistyneiden kansakuntien tiedotusosasto (DPI) järjestää ensimmäisen maailmanlaajuisen Malli-YK-kokouksen (Global Model UN, GMUN) Genevessä, Sveitsissä, 5.-7. elokuuta 2009. GMUN-kokous on tarkoitus järjestää tulevaisuudessa vuosittain YK:n eri asemapaikoissa, erityisesti kehitysmaissa. 

Malli-YK-kokoukset ovat simulaatioita YK:n eri toimielinten kokouksista. Tavallisesti niissä jäljitellään maailmanjärjestön pääelinten toimintaa ja tarkoituksena on tutustuttaa nuoria YK:n toimintaan ja päätöksentekoon. Tavoitteena on YK-tietouden lisääminen, kansainvälisten suhteiden ja eri maiden poliittisten käytäntöjen ymmärtäminen. GMUN-kokouksessa opiskelijat noin 70 eri maasta esiintyvät edustamansa maansa diplomaatteina ja osallistuvat tässä roolissa simulaatiokokouksiin.

Genevessä järjestettävä maailmanlaajuinen Malli-YK on simulaatio YK:n yleiskokouksen ja pääkomiteoiden täysistunnoista. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestettävän kokouksen teemana ovat YK:n vuosituhattavoitteet, “The Millennium Development Goals: Lifting the Bottom Billion out of Poverty.” Kokoukseen osallistuu yli tuhat 18-24-vuotiasta yliopisto-opiskelijaa jäsenvaltioista, joissa jo järjestetään valtakunnallisia Malli-YK-kokouksia. Esimerkiksi Suomessa valtakunnallisia Malli-YK-kokouksia on järjestetty vuodesta 2005 lähtien.

Helsingin kauppakorkeakoulussa markkinointia opiskeleva Petri Gozma edustaa Suomea GMUN-kokouksessa. Hän toimii myös Geneven kokouksen puheenjohtajana. Gozma valittiin maailmanlaajuisen kokouksen puheenjohtajaksi Suomen Malli-YK-kokouksessa viime huhtikuussa, mutta ensimmäistä kertaa hän osallistui Malli-YK-kokoukseen lukiolaisena Etelä-Afrikassa. Gozma toivoo, että GMUN-kokouksen tulokset vaikuttavat myönteisesti valtakunnallisten Malli-YK-kokouksien järjestämiseen: ”Vuosituhattavoitteet ovat erinomainen periaate, mutta on todella harmillista huomata, kuinka huonosti nuoret ymmärtävät niitä”. Gozma uskoo GMUN kokemuksien antavan uskoa tulevaisuuteen sekä lisää voimia jatkaa työtä paremman maailman puolesta.

Lisätietoja:

Global Model UN – Geneve, 5.-7.8.2009

Suomen Malli-YK