Haetaan: 1,4 miljoonaa opettajaa

Photo World Bank Photo Collective 2 0 Generic (CC BY-NC-ND 2 0)

Photo World Bank Photo Collective 2 0 Generic (CC BY-NC-ND 2 0)

4.9.2014 – Maailmanlaajuisen koulutuskriisin ratkaisu ei ole uusien koulujen rakentaminen, vaan pätevien opettajien kouluttaminen tehokkaan oppimisprosessin saavuttamiseksi. 

Opettajat ovat keskeisiä tulevien sukupolvien ajattelun ja asenteiden muokkautumisessa, ja siinä miten he nämä suhtautuvat uusiin maailmanlaajuisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Lähestyessämme vuotta 2015 ja uutta kehitysagendaa on tärkeää, että opettajat pysyvät etusijalla.

Viettäessämme huomenna 5.9 maailman opettajien päivää, UNESCO kumppaneineen kutsuvat kaikki mukaan levittämään viestiä opettajiin panostamisen tärkeydestä. Laadukas opetus tuo toivoa ja lupauksen paremmasta elintasosta. 

Ei ole olemassa lujempaa perustaa pysyvälle rauhalle ja kestävälle kehitykselle kuin laadukas koulutus, joka vaatii osaavia, arvostettuja, tuettuja ja motivoituneita opettajia. Tämän saavuttamiseksi kansainvälisen yhteisön ja hallitusten täytyy sijoittaa korkealaatuisen opettajakoulutukseen, kohtuullisiin työsopimuksiin ja palkkoihin sekä kunnollisiin työolosuhteisiin. Tällä hetkellä opettajat joutuvat usein työskentelemään osa-aikaisesti huonolla palkalla ja ilman mahdollisuutta saada kunnon koulutus. 

UNESCO:n mukaan koulutuksen laatu kärsii opettajapulasta monissa maissa. Maailma tarvitsee 1,4 miljoonaa opettajaa lisää, jotta kaikilla olisi mahdollisuus saada peruskoulutus. Tällä hetkellä 250 miljoonaa lasta ei opi perustaitoja lukemisessa ja kirjoittamisessa. 

UNESCO toimii yhdessä kumppaneidensa kanssa ”taatakseen jokaiselle oppijalle ammattikoulutuksen saaneet, motivoituneet ja tukea saavat opettajat”, sanoo Irina Bokova, UNESCO:n pääjohtaja.

Yhteisessä lausunnossaan UNESCO ja kumppanit muistuttavat kaikkia toimijoita siitä, että ”kansainvälisen yhteisön ja hallitusten täytyy puuttua maailmanlaajuisen oppimiskriisiin ja sitoutua tukemaan opettajia ja laadukasta opetusta kaikkialla, mutta ennen kaikkea niissä maissa, joissa on suurin määrin kouluakäymättömiä lapsia.”