Hello! Bonjour! Guten Tag! Päivää!

 

21.2.2014 – Äidinkieli on keskeinen osa kielellistä ja kulttuurista identiteettiä, olipa kyse englannista, hollannista, saksasta, mandariinikiinasta tai suomesta. Kielet kytkeytyvät koulutukseen ja sosiaaliseen integraatioon.

Tänään vietettävänä maailman äidinkielen päivänä korostetaan äidinkielten suojelua ja edistämistä globaalin kansalaisuuden sekä molemminpuolisen ymmärryksen vahvistamiseksi. Useiden kielien ymmärtäminen ja puhuminen edistävät kulttuurien välistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta.

Kielet kytkeytyvät identiteetteihin, kommunikaatioon, koulutukseen ja kehitykseen. Nämä kaikki ovat planeettamme tulevaisuuden kannalta keskeisiä kysymyksiä. Silti globalisaation myötä monet kielet ovat vaarassa kadota.

Arvioiden mukaan puolet maailman 7000 kielestä on vaarassa hävitä muutaman sukupolven aikana. 96 prosenttia näistä kielistä on pieniä kieliä, joita puhuu yhteensä neljä prosenttia maailman ihmisistä. Maailman koulutusjärjestelmiä hallitsee muutama sata kieltä. Digitaalisessa maailmassa käytetään alle sataa kieltä.

Tänä vuonna äidinkielen päivän teemana ovat paikalliset kielet, globaali kansalaisuus ja tiede. Kielet ovat avainasemassa tiedonvälityksessä. Vaikka pieniä paikallisia kieliä usein ylenkatsotaan, voidaan myös näitä kieliä käyttää tieteellisen tiedon välittämiseen.

UNESCO:n pääjohtajan Irina Bokovan mukaan paikallisten kielien tunnustaminen voi mahdollistaa usein ylenkatsotun perinteisen tiedon hyödyntämisen ja siten rikastuttaa tietojamme.

”Paikalliset kielet muodostavat enemmistön maailmassa puhutuista kielistä myös tieteen alalla”, hän kommentoi. ”Nämä kielet ovat myös suurimmassa vaarassa. Kielten syrjiminen merkitsee myös näitä kieliä puhuvien ihmisten syrjimistä. Näiden ihmisten perusoikeus tieteelliseen tietoon ei toteudu.”

motherlanguage1