Helvi Sipilä oli peräänantamaton naisten oikeuksien puolestapuhuja

Yhdistyneiden kansakuntien ensimmäinen naisapulaispääsihteeri Helvi Sipilä menehtyi Helsingissä 15. toukokuuta 94 vuoden ikäisenä. Hän oli naisena uranuurtaja monilla alueilla ja hänet tunnettiin peräänantamattomana naisten oikeuksien puolestapuhujana. Sipilä korosti naisten roolia työtehtävissään YK:n eri elimissä ja toimi kannustavana esimerkkinä naisille ympäri maailmaa.

Sipilä oli koulutukseltaan asianajaja. Hän perusti oman asianajajatoimistonsa vuonna 1943, jolloin Suomessa toimi vielä hyvin vähän naisasianajajia. Hän oli järjestöaktiivi, joka hakeutui tärkeisiin kansainvälisiin tehtäviin lukuisten vapaaehtois- ja luottamustehtävien kautta. Sipilä edusti muun muassa Suomea YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnassa 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa. Vuonna 1972 hänet valittiin YK:n ensimmäiseksi naisapulaispääsihteeriksi, tuolloin peräti 97 prosenttia maailmanjärjestön korkeimmasta johtajistosta oli miespuolista.

Lisäksi Sipilä oli perustamassa YK:n naisten kehitysrahastoa (UNIFEM) toimiessaan YK:n naisten asemaa arvioineen maailmankonferenssin pääsihteerinä Mexicossa vuonna 1975. Hän perusti myös Suomeen ensimmäisen maakohtaisen UNIFEMin toimikunnan, jonka jälkeen vastaavia kansallisia toimikuntia on perustettu jo 16 maahan.

(UN Photo: Yao Da Wei

 

Kansainvälinen UNIFEM

Suomen UNIFEM