Huumeista vapaa maailma nuorille!

 

YK:n huumeista ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto (UNODC) on julkaissut uuden nuorille suunnatun nettisivuston osana huumeiden vastaista kampanjaansa. Kampanjan kotisivuilta, www.unodc.org/drugs, löytyy tietoa erilaisista huumausaineista, kannabiksesta metaamfetaminiin, sekä terveystietoa ja ohjeita vanhemmille, opettajille ja nuorille.

UNODC:n huumeiden vastaisen kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta huumausaineiden vakavista vaikutuksista koko yhteiskuntaan ja erityisesti nuorten elämään. Kampanjan slogan ”Do drugs control your life?” eli ”Hallitsevatko huumeet elämääsi?” pyytää nuoria huomaamaan huumeiden vaikutuksen omaan elämänlaatuun, sekä rohkaisee heitä huolehtimaan terveydestään ja kieltäytymään päihteistä.

UNODC kehottaa myös kansalaisjärjestöjä, yksityistä sektoria ja YK:n jäsenvaltioita liittymään huumeiden vastaiseen kampanjaan nuorten terveellisemmän tulevaisuuden puolesta. Kampanjalle voi osoittaa tukensa esimerkiksi osallistumalla YK:n kansainvälisen huumeiden väärinkäytön ja huumausainekaupan vastaisen päivän tapahtumiin 26. kesäkuuta 2009.

Lisätietoja

YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto UNODC
UNODC:n huumeiden vastainen kampanja
Kampanjan Facebook ryhmä