Hyvästit sienipilville?

Radioactive materials uıɐɾ ʞ ʇɐɯɐs CC BY-SA 2.0

Radioactive materials uıɐɾ ʞ ʇɐɯɐs CC BY-SA 2.0

29.8.2014 – Ydinaseita on testattu kaikissa mahdollisissa ympäristöissä vuodesta 1945 lähtien: Ilmakehässä, maanpäällä ja veden alla. Kokeellisia ydinpommeja on pudotettu lentokoneista ja ammuttu raketeilla jopa 320 kilometrin korkeuteen. Niitä on testattu 200 metrin syvyydessä maan alla ja yli 600 metrin syvyydessä veden pinnan alla.

Kaikkiaan yli 2,000 ydinkoetta on suoritettu ympäri maailman tähän päivään mennessä. Useimmat kokeet suoritettiin kylmän sodan aikakaudella. Tänään viettäessämme kansainvälistä ydinkokeiden vastaista päivää, hyvä uutinen on se, että sienipilviä ei olla nähtyä vielä tämän vuoden aikana.

Tästä huolimatta suuri määrä ydinaseita on edelleen varastoituina. Vaikka useat valtiot ovatkin allekirjoittaneet osittaisen ydinkoekieltosopimuksen (LTBT) vuonna 1963 ja ydinsulkusopimuksen (NPF) vuonna 1968, monet kansat eivät ole vielä allekirjoittaneet niin kutsuttua täydellistä ydinkieltosopimusta (CTBT). Täydellistä ydinkoekieltosopimusta alettiin valmistella 1982 ja YK:n yleiskokous hyväksyi ehdotuksen 1996.

Ennen vuotta 1950, ydinkokeiden radioaktiivisen säteilyn aiheuttamia terveysvaikutuksia pohdittiin vain vähän. Julkiset protestit 1950-luvulla ja huoli säteilyn vaikutuksista äidinmaitoon ja vauvojen hampaisiin olivat kuitenkin avainasemassa Osittaisen ydinkoekieltosopimuksen (PTBT) laatimisessa vuonna 1963. Tänä päivänä huolimatta kaikesta tiedosta, jota meillä on tarjolla ydinkokeiden uhkien ja vaikutusten suhteen, jotkut maat ovat edelleenkin haluttomia liittymään maailmanlaajuisen ydinkoekieltosopimuksen.

”Haluan vedota erityisesti niiden valtioiden kansalaisiin, jotka eivät ole vielä ratifioineet täydellistä ydinkoekieltosopimusta, erityisesti niihin kahdeksaan maahan, joiden ratifiointi tarvitaan sopimuksen voimaantulemiseksi: Kiina, Korean tasavalta, Egypti, Intia, Iran, Israel, Pakistan ja Yhdysvallat”, sanoo YK: n pääsihteeri Ban-Ki-moon hänen kansainvälisen päivän viestissään.

Ydinkokeet ja ydinaseet asettavat valitettavasti nykypäivänäkin valtavan uhan ihimisille. Ydinaseiden massiivisen tuhoamisvoiman takia niiden käytöllä tulisi olemaan katastrofaalisia maailmanlaajuisia seurauksia ja ne aiheuttaisivat vakavaa ja pitkäaikaista vahinkoa globaalille terveydelle, ilmastolle, sosiaaliselle järjestykselle, ihmisten kehitykselle ja taloudelle.

”Maailma ilman ydinaseita parantaisi maailmalaajuista hyvinvointia valtavasti. Vaatimalla yhdessä kaikkien ydinkokeiden lopettamista ja keskittymällä tekemään maailmasta ydinaseeton paikka luomme samalla meille kaikille turvallisempaa ja vauraampaa tulevaisuutta”, sanoo Ban