Ihmiset joutuvat jättämään kotinsa kolme kerta useammin luonnonkatastrofien kuin konfliktien takia

Kuva Typhoon Haiyan - Cebu - Pio Arce Genesis Photos - World Vision Photo- CC BY 2.0

Kuva Typhoon Haiyan - Cebu - Pio Arce Genesis Photos - World Vision Photo- CC BY 2.0

18.9.2014 – Luonnonkatastrofit ajoivat viime vuonna 22 miljoona ihmistä kodeistaan. Vaikka vuosi 2013 oli täynnä konflikteja, ihmiset menettävät kotinsa luonnonkatastrofien takia kolme kertaa useammin kuin konfliktien takia. Tulvat, hirmumyrskyt ja muut katastrofit yleistyvät, ja pakottavat nykyään kaksi kertaa useammin ihmisten jättämään kotinsa kuin 70-luvulla, kertoo maiden sisäistä pakolaisuutta tarkkailevan Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) –järjestön uusi raportti.

Raportti keskittyy maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten miten vuosittain miljoonien ihmisten luonnonkatastrofien takia kodittomaksi joutumiseen voidaan varautua, ongelmaan löytää ratkaisuja sekä ehkäistä.

”Humanitaarista apua tarvitsevien ihmisten määrä ja avustamisesta aiheutuvat kulut ovat nousemassa pilviin. Meidän täytyy keskittyä ehkäiseviin toimenpiteisiin läheisessä yhteistyössä kansallisten kumppanien kanssa”, sanoi YK:n pääsihteeri Ban-Ki-moon.

Riskit ovat suurimmat kehittyvissä maissa asuville ihmisille. Tutkimus osoitti 80 prosenttia maansisäisistä pakolaisista asuvan Aasiassa. Sama kaava toteutui viime vuonna, kun 22 miljoonasta muuttamaan joutuneesta ihmisestä 19 miljoonaa asui Aasiassa.

Viime vuonna noin 5,8 miljoonaa ihmistä menetti kotinsa Filippiineillä useamman katastrofin seurauksena. Yksin Haiyan-taifuuni teki 4,1 miljoonasta ihmisestä kodittoman, jonka lisäksi Trami-taifuuni ja maanjäristys aiheuttivat lisää tuhoa.

Myös massamuutto maalta kaupunkeihin asettaa yhä useamman ihmisen vaaraan, etenkin Aasian megakaupungeissa, jotka ovat erityisen alttiita katastrofeille.

”Ihmiset ovat pakkaantuneet yhteen eikä ole pakopaikkaa. He asuvat esimerkiksi jokisuistoissa, hurrikaanirannoilla, helposti tulvivien jokien varsilla tai alueilla, joilla mutavyöryt ovat yleisiä”, sanoo Jan Egeland, Norjan pakolaisavun (Norwegian Refugee Council) pääsihteeri.

IDMC julkisti ensimmäisen raporttinsa yhdessä YK:n humanitaaristen asioiden toimiston (OCHA) kanssa vuonna 2009. Raportti sisälsi maailmanlaajuisia arvioita tulvien, myrskyjen ja maanjäristysten kaltaisten luonnontuhojen laajuudesta ja laadusta. Viime vuosien aikana raporttien data ja analyysit ovat auttaneet tarkkailemaan kuinka luonnonkatastrofeissa kotinsa menettäneitä ihmisiä suojellaan ja tuetaan.

Tämänvuotinen raportti on erittäin ajankohtainen. New Yorkissa alkaa ensi viikolla ilmastokokous, ja nähdessämme katastrofien tuhojen laajuuden on entistäkin selvempää, että on tarpeen toimia päättäväisesti ilmastonmuutoksen aiheuttamien ongelmien ehkäisemiseksi.

Pääsihteeri Ban-Ki-moon onkin pyytänyt maailman päättäjiä tuomaan julki rohkeita julistuksia ja aloitteita ilmastokokouksessa 23.9.

”Meidän tulee todella työskennellä kovemmin pienentääksemme katastrofien riskejä. Meidän täytyy olla entistä paremmin varautuneita ilmastonmuutoksen aiheuttamaan maidensisäiseen pakolaisuuteen. On elintärkeää luoda varoitusmekanismeja ja selkeitä toimintasuunnitelmia”, sanoi Ban-Ki-moon.


”Act Now. Save later” -kampanja vuodelta 2012.

Lue lisää

Janoinen maailma pakottaa vesiyhteistyöhön

Pienet kehittyvät saarivaltiot paljastavat maailmanlaajuisia haavoittukvuuksia

Ilmastonmuutokselle lisää näkyvyyttä kestävän kehityksen tavoitteissa