Lauantai, 19 lokakuuta 2019
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 70 vuotta.

Ihmisoikeudet ovat kaikille ihmisille yhtäläisesti kuuluvia perustavanlaatuisia vapauksia ja oikeuksia. Niiden ytimessä on käsitys ihmisarvon yleismaailmallisesta yhtäläisyydestä ja loukkaamattomuudesta. Ihmisoikeudet ovat luovuttamattomia oikeuksia, jotka kuuluvat jokaiselle ihmiselle hänen ihmisyytensä perusteella, eikä niitä voida ottaa tai luovuttaa pois. Yhdessä kaikki ihmisoikeudet muodostavat jakamattoman kokonaisuuden, jossa jokainen oikeus ja vapaus on yhtä tärkeä.

Elanor Roosevelt pitelee Ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta.

Ihmisoikeuksien perusasiakirja on YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, jonka hyväksymisestä tulee tänä vuonna kuluneeksi 70 vuotta.

Julistuksen laativat erilaisia lainopillisia, uskonnollisia ja kulttuurisia taustoja edustavat asiantuntijat kaikkialta maailmasta, ja YK:n yleiskokous hyväksyi sen 10. joulukuuta 1948 istunnossaan Pariisissa (YK:n yleiskokouksen päätöslauselma 217 A). Samalla julistuksesta tuli ensimmäinen lainopillinen asiakirja, joka suojelee yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Julistus takaa kaikille ihmisille joukon perustavanlaatuisia oikeuksia kuten oikeuden elämään ja vapauteen, sanan- ja uskonnonvapauden sekä tasavertaisuuden lain edessä.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen voit lukea suomeksi täältä.

Nykyään, 70 vuotta julistuksen hyväksymisen jälkeen, ihmisoikeuksien suojelu ja niiden toteutumisen edistäminen kuuluu edelleen YK:n ydintehtäviin. YK:lla on käytössään useita elimiä, erikoisjärjestöjä ja laillisia instrumentteja, joiden avulla se pyrkii takaamaan ihmisoikeuksien toteutumisen kaikkialla maailmassa.

Lue lisää: