Ilmastoneuvottelut käynnistyvät Bonnissa

Eri maiden kantojen kartoittamisen jälkeen neuvottelut maailmanlaajuisesta ilmastosopimuksesta siirtyvät uuteen vaiheeseen, kun Bonnin kokouksessa 29.3.–8.4.2009 ryhdytään rakentamaan varsinaista ilmastosopimustekstiä. Bonnin kokous on ensimmäinen kolmesta jo sovitusta neuvottelukokouksesta ennen Kööpenhaminan huippukokousta joulukuussa 2009, jossa on tarkoitus saada aikaan vuoden 2012 jälkeinen maailmanlaajuinen ilmastosopimus.

Neuvottelujen keskeisimpiä kysymyksiä ovat päästövähennystavoitteet, kehitysmaiden velvoitteet, ilmastotoimien rahoitus ja vähähiilisen teknologian edistäminen. Kokouksen odotuksia lisää se, että Yhdysvaltojen uusi hallinto on neuvottelupöydän ääressä ensimmäistä kertaa. Euroopan unioni, Suomi mukaan lukien, osallistuu neuvotteluihin Eurooppa-neuvoston 20.3. hyväksymien kansainvälisten ilmastoneuvottelujen päätelmien pohjalta, jotka toimivat EU:n mandaattina neuvotteluissa.

Lisää aiheesta:

Ilmastonmuutoksen hillitseminen (ymparisto.fi)

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Lähde: Ympäristöministeriön tiedote, 27.3.2009