Ilmastonmuutokselle lisää näkyvyyttä kestävän kehityksen tavoitteissa

Flickr: Asian Development Bank 2.0 Generic CC BY-NC-ND 2.0

Flickr: Asian Development Bank  2.0 Generic CC BY-NC-ND 2.0

28.8.2014 – Neljätoista vuotta sitten maailman johtajat hyväksyivät vuosituhattavoitteet (MDGs), jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Koska tämä päivä lähestyy nopeasti ja nyt suunnitteilla ovat jo seuraavat kestävän kehityksen tavoitteet (SDGs), monien mielessä on kysymys: mitä seuraavaksi ja miten?

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on tehnyt ilmastonmuutoksen vastaisesta toiminnasta painopisteen omalla hallintokaudellaan ja on julistanut sen suurimmaksi uhaksi maailman kestävälle kehitykselle. Tästä huolimatta Ban on myös tunnustanut ne uudet mahdollisuudet, joita ilmastotoimet tarjoavat. ”Järkevällä toiminnalla voimme luoda ilmastotoimilla työpaikkoja, parantaa kansanterveyttä, suojella ympäristöämme ja tukea kestävää kasvua”.

Ennen YK:n yleiskokousta, Ban järjestääkin New Yorkissa korkean tason ilmastokokouksen, jonka tarkoituksena on sitouttaa maailman johtajia työskentelemään yhdessä ilmastotoimien eteen. Kokous toimii julkisena foorumina maailman korkeimman tason johtajille – YK:n jäsenvaltioiden sekä rahoitusalan, liike-elämän ja kansalaisyhteiskunnan edustajille sekä yksityisen ja julkisen sektorin paikallisille johtajille – jotta kunnianhimoa päästöjen vähentämiseksi ja ilmaston sietokyvyn vahvistamiseksi voitaisiin viedä eteenpäin.

kaikkieivät kuitenkaan ole samaa mieltä. Ilmastotoimien sisällyttäminen osaksi kestävän kehityksen tavoitteita on kohdannut myös voimakasta vastustusta, muun muassa siitä syystä että YK:lla on jo olemassailmastonmuutokseen puuttuva ilmastonsuojelun puitesopimus – UNFCCC.

UN Photo Paulo FilgueirasKysymys, jonka monet köyhät maat ovat esittäneet uusi kehitystvaoitteita koskien, on: ”Kuinka voitte odottaa, että Bangladesh kehittyisi kestävällä tavalla, kun se on jatkuvasti tulvien riepomana? Odotatteko Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden puhuvan kehittymisestä samalla, kun maat taistelevat jatkuvasti kuivuutta vastaan? Entä kuinka voitte odottaa Tyynenmeren saarten ajattelevan kestävää kehitystä, kun ne ovat jatkuvasti myrskyjen ja merenpinnan nousun koettelemina?”

Monet maat ovat myös esittäneet vastalauseita kestävän kehityksen tavoitteille siitä syystä, että heidän mielestään ilmastonmuutoksen vastaiset toimet voitaisiin integroida muihin kehitystavoitteisiin. Samaan aikaan toiset tahot ja lobbaajat vakuuttavat, että muihin tavoitteisiin integroituna ilmastotoimilla ei ole yhtä tehokkaita vaikutuksia.

Vastaiskuna monille vastalauseille yhteensä 170 kansalaisyhteiskunnan organisaatioita yli 50 maasta ovat laatineet avoimen kirjeen, jossa pyydetään, että ”uudet kehitystavoitteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi tunnustaisivat tämän aikamme suurimman ongelman kiireellisyyden ja tärkeyden”.

Vetoaminen on kannattanut. Syyskuun 24. päivä yleiskokouksen odotetaan hyväksyvän kestävän kehityksen tavoitteet sen 69. istunnossa. Uudet kehitystavoitteet tulevat pitämään sisällään 17 uutta tavoitetta, joiden joukossa oleva tavoite numero 13 toteaa: ” Ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjumiseksi on pantava toimeen pikaisia toimia”

Liity keskusteluun käyttäen hashtagiä #climate2014 sekä osallistu selfie-kampanjaamme ottamalla selfie ilmaston puolesta – #selfie4climate!

Lähde UNRIC

Lähde: IRIN news