Ilmastonmuutos lisää huolta maailman vesivaroista

Lähde: UN Photo/Olivier Chassot

Lähde: UN Photo/Olivier Chassot

22.3.2014 – Tänään vietetään Maailman vesipäivää. YK: n pääsihteeri Ban Ki-moon varoittaa, että meneillää noleva ilmastonmuutos pahentaa vedensaannin ongelmia ja veden niukkuutta monilla alueilla. Vesipäivän viestissään pääsihteeri toteaa, että ailmastonmuutos johtuu pääasiassa kestämättömästä energiankäytöstä. ”Mahdollisuus jakaa vettä ja energiaa tasapuolisesti kaikille maailman ihmisille heikkenee, jos maapallon lämpeneminen jatkuu nykyiseen tahtiin”, Ban Ki-moon sanoo.

Tänä vuonna maailman vesipäivän teemana on ”Vesi ja Energia”. Energian tuotanto ja sen siirtäminen vaativat maailman vesivarojen hyödyntämistä erityisesti silloin kun energianlähteenä käytetään vesivoimaa, ydinvoimaa tai lämpöenergiaa. Samalla noin kahdeksan prosenttia maailman energiasta kuluu veden pumppaamiseen, käsittelyyn ja sen kuljettamiseen kuluttajille.

Vesipäivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota maailman epäoikeudenmukaisesti jakautuviin vesivaroihin. Miljardi maailman ihmistä elää slummeissa sekä köyhillä maaseutualuilla ilman puhdasta juomavettä, riittävää viemäröintiä ja toimivia energiapalveluja. ”Veden- ja energianjakelu ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa ja niiden kehittäminen vaatii kokonaisvaltaista ja johdonmukaista politiikkaa sekä innovatiivisia strategioita. Vesi- ja sähkövarat on tuotettava ja jaettava tasapuolisesti sekä tehokkaasti, jotta kaikki tarvitsevat saavat osansa”, toteaa Ban Ki-moon vesipäivän viestissään.

Maailmanlaajuisesti 1,3 miljardilla ihmisellä ei ole käytettävänään sähköä, 768.000.000 ihmistä elää ilman toimivia vesilähteitä ja 2,5 miljardilla ihmisellä ei ole toimivaa jätehuoltoa. Vedellä ja energialla on ratkaiseva rooli köyhyyden lievittämisessä.

YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan toimiston UNODC:n johtaja Yuri Fedorov sanoo, että korruptio estää tasapuolisen mahdollisuuden vedenjakeluun. UNODC onkin yhdessä YK:n kehitysohjelman kanssa käynnistänyt maailmalaajuisen ”Zero corruption, 100x development” – kampanjan, jonka tarkoituksena on torjua korruptiota sekä lisätä ihmisten tietoisuutta aiheesta

”Maailman vesipäivänä meidän tulisi muistaa, että vesi on jokaisen ihmisen perusoikeus. Ilman sitä emme voi elää. Maailman vesivarat pitäisi jakaa niin, että ne hyödyttävät kaikkia maailman ihmisiä tasapuolisesti. Hallitusten, yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan tuleekin työskennellä yhdessä korruption kitkemiseksi ja oikeudenmukaisen vedenjakelun edistämiseksi”, Fedorov sanoo.