INCB: “Laillisten huumeiden” yleistymiseen täytyy puuttua

Kuva: Flickr, 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

Kuva: Flickr, 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

5.3.2013 – INCB:n vuosiraportissa korostetaan yhteistä vastuuta huumeperäisten ongelmien vähentämiseksi, varoitetaan uusien kemikaalien salakuljetuksesta ja reseptilääkkeiden väärinkäytöstä sekä korostetaan alueellisia ilmiöitä.

Uudet psykoaktiiviset ”lailliset-” ja ”designhuumeet” ovat kasvava uhka julkiselle terveydelle, selviää kansainvälisen huumausaineiden valvontalautakunnan (INCB) Lontoossa 5. maaliskuuta julkaistusta vuosikatsauksesta 2012. YK:n alaisen Wieniläisen asiantuntijajärjestön mukaan väitettä tukevat lisääntyneet yhteydenotot ensiapuun sekä myrkytyskeskuksiin kyseisiin aineisiin liittyen.

Näiden internetistä helposti saatavien psykoaktiivisten tuotteiden lukumäärä on kasvussa ja sen arvioidaan tällä hetkellä olevan satoja. INCB vetoaa kansainväliseen yhteistyöhön kyseisten haitallisten aineiden valmistamisen, salakuljettamisen ja väärinkäytön estämiseksi.

INCB:n puheenjohtaja Raymond Yans totesi: ”Viime vuosina on havaittu ennennäkemätön aalto psykoaktiivisten huumeiden väärinkäytössä. Pelkästään Euroopassa yksi uusi aine ilmestyy markkinoille viikoittain, kun vuosina 2000–2005 ilmoitettiin keskimäärin viidestä uudesta aineesta vuosittain. Tarvitaan todellinen aloite hallituksilta näiden niin kutsuttujen ’legal high’ -huumeiden väärinkäytön ennaltaehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi. Jo nyt nämä aineet ovat vaara yleiselle terveydelle ja rasittavat julkista terveydenhuoltoa.”

Reseptilääkkeiden väärinkäyttö on todellinen terveydellinen ja yhteiskunnallinen uhka useissa maissa

Reseptilääkkeiden väärinkäyttö on jatkanut leviämistään ympäri maailmaa ja on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosien aikana, tehden siitä todellisen yhteiskunnallisen ja terveydellisen ongelman INCB:n vuosikatsauksen mukaan. Puheenjohtaja Yans kertoi, että erityisenä huolenaiheena on hallitsematon ADHD:n hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden väärinkäytön kasvu tilanteen ollessa jo valmiiksi huolestuttava useissa maissa.

Pohjois-Amerikassa suurimmat markkinat, Euroopan tilanne vakaa

Huolimatta joidenkin lääkkeiden levinneisyyden kasvun loppumisesta, Pohjois-Amerikan asema suurimpana laittomien huumeiden markkina-alueena on säilynyt. Lisäksi alueella on suurin huumekuolleisuus. Arviolta yksi kahdestakymmenestä 15–64 vuotiaan kuolemasta Pohjois-Amerikassa liittyy huumeisiin. Euroopassa laittomien huumeiden käytön kasvu on taittunut, mutta käyttö on edelleen yleistä. Joka tapauksessa uudet psykoaktiiviset huumeet aiheuttavat ongelmia Länsi- ja Keski-Euroopassa. Näitä lääkeaineita myyvien internetsivustojen määrä on enemmän kuin nelinkertaistunut EU:ssa kahden vuoden aikana. Sivustojen määräksi arvioitiin 690 tammikuussa 2012.

Lisätietoa englanniksi antaa:
Reka Furtos
United Nations Information Service (UNIS)
(+43-1) 26060-4237
reka.furtos[at]unvienna.org