International day against Nuclear Testing.

2013 8 29 nuclear

2013 8 29 nuclear

29.8.2013 – Maailmassa on tehty noin 2 000 ydinkoetta sen jälkeen, kun ensimmäinen suoritettiin 16. heinäkuuta 1945. Niiden aiheuttamat ongelmat ovat kuitenkin jääneet vähälle huomiolle.

Historia on osoittanut ydinkokeiden vakavat seuraukset varsinkin silloin, kun valvotut olosuhteet ovat pettäneet. Nykypäivän ydinaseet ovat lisäksi huomattavasti voimakkaampia ja vaarallisempia kuin vuosikymmenten takaiset. Sen takia YK pitää tärkeänä, että vuosittain pidetään kansainvälinen ydinkokeiden vastainen päivä. Päivän tarkoituksena on tiedottaa ihmisiä ja kiinnittää maailman huomio, jotta ydinkokeet saataisiin loppumaan.

Jo vuonna 1996 sovittiin kansainvälisestä kiellosta, mutta se ei ole tähän päivään mennessä astunut voimaan. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon korostaa, että: “maailma ilman ydinaseita olisi parempi maailma meille jokaiselle ja ydinaseiden kielto on elintärkeää”.

Kansainvälinen ydinkokeiden vastainen päivä on onnistunut nostamaan ydinasevastaisuutta ympäri maailman. Edistystä on tapahtunut usealla saralla, mutta haasteita on vielä edessä. YK:n toive on, että kaikki ydinaseet tuhottaisiin valvotusti. Siihen saakka on tärkeää korostaa ydinaseiden kiellon merkitystä rauhan ja turvallisuuden edistäjänä maailmanlaajuisesti.