Janoinen maailma pakottaa vesiyhteistyöhön

Photo Flickr Kevin Jones 2.0 Generic CC BY 2.0

Photo Flickr  Kevin Jones 2.0 Generic CC BY 2.0

17.9.2014 – Maailman vedentarve tulee kasvamaan vähintään 30 prosentilla seuraavien 30 vuoden aikana aiheuttaen paineita elintärkeille, mutta rajallisille luonnonvaroille, sanoo YK:n vesijärjestön World Water Development –raportin johtava kirjoittaja, Richard Connor.

Suuri osa lisääntyvästä vedentarpeesta tulee johtumaan kehittyvien maiden väestön kasvavista tuloista, lisääntyvästä kulutuksesta ja kaupunkeihin muuttamisesta. 90 prosenttia maailman kaupunkiväestön kasvusta vuoteen 2050 mennessä tulee tapahtumaan Aasiassa ja Afrikassa, ja kaupungistuminen tulee johtamaan maailman energian tarpeen nousevan 70 prosentilla seuraavien 30 vuoden aikaan. YK:n pääsihteerin erikoislähettiläs Sustainable Energy for All –aloitteessa, Kandeh Yumkella sanoo, että ”koska 66 prosenttia maailman väestöstä odotetaan asuvan silloin kaupungeissa, myös energian tarve kasvaa”.

Ongelmana on, että energisektori on hyvin janoinen.

Maailman johtava vesiongelmiin keskittyvä tapahtuma, Maailman vesiviikko, loppui Tukhomassa viime viikolla. Tapahtuman johtopäätökset olivat asiantuntijoiden mukaan selviä: tuotanto-, maatalous- ja energiasektorien täytyy koordinoida vedenkäyttönsä paljon tehokkaammin, jotta vedenpuutetta voidaan ehkäistä.
”Vuoteen 2050 mennessä tuotantosektorin vedentarve tulee nousemaan huikealla 400 prosentilla”, sanoi Richard Connor IRIN Newsille. ”Tämä tulee johtamaan ongelmiin, koska vettä ei tule olemaan tarpeeksi.”

UNRIC/Drop by Drop/Katherine Allison & Ron Samuels

Connor kertoi kehittyvien maiden käyttävän suurimman osan vesivarannoistaan maanviljelykseen, ja vain 10-20 prosenttia energian tuotantoon. Mutta maiden kehittyessä energian tarve lisääntyy, niin että sen tuotantoon kuluva vesi voi kattaa puolet kokonaiskulutuksesta jättäen maanviljelijöille vähemmän.

“90 prosenttia maailman energian tuotannosta on vedestä riippuvaista”, sanoi Connor tarkoittaen vesivoimaa ja veden käyttöä lämpö-, hiili, kaasu- ja ydinvoimaloiden jäädyttämiseen. ”Jopa aurinkovoiman tuottaminen vaati joskus vettä energian säilömiseksi lämpönä.” Jotta vettä käytettäisiin kestävämmin, on tarvetta yhteistyölle paljon vettä käyttävillä maatalous-, energia- ja tuotantoaloilla.

Kandeh Yunkellan mielestä on valitettavaa, että vaikka energia- ja tuotantoalat ovat kaksi suurinta vedenkuluttajaa, ei niillä ole juurikaan vaikutusvaltaa kansalliseen vesipolitiikkaan eri maissa. Myös vesiasiantuntijoita konsultoidaan harvoin kansallisissa energiapoliittisissa kysymyksissä. ”On aika muuttaa ajattelutapojamme”, sanoi Yunkella IRIN Newsille.

Asiantuntijoiden mukaan yhteistyön puute on myös johtanut siihen, että vedentarpeen vähentämisessä elintärkeät puhtaat ja uusiutuvat energianlähteet eivät ole saaneet yhtä suuria tukia kuin fossiiliset polttoaineet.

Vesivarojen parempaan hallinnointiin tarvitaan selviä tavoitteita ja yhteisiä valvontamekanismeja vesipulan ehkäisemiseksi. Yhteistyö tarkoittaa kuitenkin muutakin kuin geopoliittisten rajojen ylittämistä.

Lue lisää

Pienet kehittyvät saarivaltiot paljastavat maailmanlaajuisia haavoittuvaisuuksia

Kamppailu muovin liiallsita käyttöä vastaan