Johdanto ilmastonmuutokseen

Ilmastonmuutos on jo pitkään ollut enemmän kuin pelkkä tieteellinen kuriositeetti. Se ei enää ole vain yksi monesta ympäristöön ja sen valvontaan liittyvistä huolenaiheista. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on todennut, että se on aikamme suurin ja ensisijainen ympäristöön liittyvä huolenaihe ja suurin haaste, jonka ympäristölainsäätäjämme kohtaavat.

On olemassa huolestuttavia todisteita siitä, että olemme jo saavuttaneet tai ohittaneet keskeisiä taitekohtia, joiden jälkeen aiheutamme peruuttamatonta harmia suurille ekosysteemeille ja planeetan ilmastojärjestelmälle. Ilmastonmuutos uhkaa talouskasvua ja vaurautta pitkällä aikavälillä. Se uhkaa kaikkein haavoittuvimpien ryhmien selviytymistä. Niinkin erilaiset ekosysteemit kuin esimerkiksi Amazonin sademetsät ja arktinen tundra voivat pian kohdata dramaattisia muutoksia ilmaston lämpenemisen ja kuivuuden seurauksena. Vuoristojäätiköt sulavat huolestuttavalla vauhdilla. Vaikutukset alajuoksun vedensaantiin ovat suuria ja jäätiköiden sulamisen seuraukset tuntuvat monen sukupolven ajan.

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurista haasteista. Tarvitsemme vahvaa poliittista tahtoa, jotta voisimme taistella muutosta vastaan, yhteisen, mutta eriytetyn vastuun periaatteen mukaisesti.

Lähde: United Nations Environment Programme

1. Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastokokous (COP/MOP)

Ilmastonmuutoksen neuvottelukierrokset liittyvät UNFCCC:n, eli YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksen osapuolikonferensseihin (COP). Joka vuosi järjestetään ilmastokokous, jossa puitesopimuksen toimenpanoa valvotaan. Osapuolikonferenssi tekee päätöksiä ja päätöslauselmia, jotka julkaistaan COP:in raporteissa. Osapuolikonferenssien tekemät päätökset muodostavat yksityiskohtaisen säännösten kokonaisuuden, joka tähtää puitesopimukseen käytännölliseen ja tehokkaaseen toimenpanoon.  

COP toimii myös Kioton pöytäkirjan osapuolten kohtaamispaikkana (Conference of the Parties, serving as the Meeting of the Parties, MOP). MOP tekee Kioton pöytäkirjan toimenpanoon liittyviä päätöksiä ja päätöslauselmia.

Hallitukset, jotka haluavat toimia isäntinä ilmastokokouksille esittävät halunsa tai kutsun ilmastokokoukseen, ja osapuolikonferenssi valitsee näiden joukosta seuraavan kokouksen isäntämaan.

Kaikkiin tähän mennessä järjestettyihin ilmastokokouksiin on osallistunut noin 70:stä 100:aan korkean tason ministeriä tai vanhempaa virkamiestä, jotka yleensä osallistuvat kokouksen loppupuolella. Korkean tason tilaisuuksiin on yleensä myös kuulunut avajais- tai tervetuliaistilaisuus valtiopäämiehille, ja siihen osallistuu toisinaan myös YK:n pääsihteeri.

TAKAISIN