Joka kolmas lapsi on näkymätön

Photo: UN Photo/Mark Garten

Photo: UN Photo/Mark Garten

11.12.2013 – Joka kolmannen maailmassa syntyvän lapsen syntymää ei koskaan rekisteröidä. Rekisteröimättömät lapset kohtaavat ongelmia elämänsä eri vaiheissa.

UNICEFin tänään julkaiseman raportin mukaan maailmassa on lähes 230 miljoonaa rekisteröimätöntä alle 5-vuotiasta lasta.

“Tämä on hälyttävää, sillä rekisteröimätön lapsi putoaa helposti kaikkien palvelujen ja turvaverkkojen ulkopuolelle,” sanoo Suomen UNICEFin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki.

Syntymätodistus on virallinen todiste yhteiskuntaan kuulumisesta. Rekisteröimätön lapsi voi jäädä vaille perusterveydenhuoltoa, esimerkiksi säännöllisiä rokotuksia. Kouluun pääseminen voi olla ongelma. Ilman syntymätodistusta elävillä voi olla vaikeuksia hakea töitä tai sosiaaliavustuksia. Syntymätodistus saattaa suojella lasta myös esimerkiksi ennenaikaiselta kutsunnalta armeijaan.

Lasten rekisteröimättä jättämiseen on useita syitä. Lapsen rekisteröiminen saattaa vaatia matkustamista, paperisotaa tai olla kallista. Joissain maissa rekisteröintikäytännöt sortavat tiettyjä ryhmiä, esimerkiksi avioliiton ulkopuolella synnyttäviä.

”Useimmin rekisteröimättä jäävät haavoittuvimmassa asemassa olevat, kuten vaikeapääsyisillä alueilla asuvien köyhien vanhempien lapset ja kouluttamattomien äitien lapset. Juuri heidät olisi tärkeää saada tilastoitua, jotta valtio pystyy kehittämään koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut niin, että ne auttavat niitä kipeimmin tarvitsevia,” Hetemäki sanoo.

Maailmassa syntyvistä lapsista ainoastaan noin 60 prosenttia rekisteröidään. Tilanne vaihtelee merkittävästi alueittain. Yli puolet maailman rekisteröimättömistä lapsista asuu Aasiassa ja 36 prosenttia Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Heikoin tilanne on Somaliassa (3 % lapsista rekisteröity), Liberiassa (4 %), Etiopiassa (7 %), Sambiassa (14 %), Tansaniassa (16 %), Jemenissä (17 %), Guinea-Bissaussa (24 %), Pakistanissa (27 %) ja Kongon demokraattisessa tasavallassa (28 %).