Joka seitsemäs on siirtolainen

Ellen Flickr Catholic Church England 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Ellen Flickr Catholic Church England 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Kesäkuu 2014 – Ihmiset ovat aina muuttaneet – oli se sitten paremman työpaikan, paremman koulutuksen, lämpimämmän sään tai turvallisemman elinympäristön perässä. Vapaaehtoisen muuttamisen lisäksi monet joutuvat muuttamaan myös pakon edestä; syynä voi olla esimerkiksi sota, konflikti, nälkä, poliittinen vaino tai sukupuolinen suuntautuminen.

YK:n taloudellisten ja sosiaalisten asiain osaston UNDESA:n mukaan maailmassa on tällä hetkellä jo yli 230 miljoonaa siirtolaista. Kun myös maan sisäisesti siirtyneet henkilöt lasketaan, siirtolaisia jo maailman joka seitsemännes asukas.

Maastamuuttajien ja maahanmuuttajien määrät ovat hyvin erilaisia eri puolilla maailmaa. Vuonna 2013 Euroopassa asui 31 prosenttia ja sieltä oli lähtöisin 25 prosenttia kaikista maailman siirtolaisista. Monet eurooppalaiset ovatkin lähteneet kotimaistaan talouskriisin seurauksena, erityisesti muuttoliikettä on ollut havaittavissa Etelä-Euroopassa. Viime vuonna arviolta 120,000 portugalilaista muutti pois kotimaastaan ja noin yksi neljäsosa heistä valitsi kohteekseen Iso-Britannian. Uutta kuitenkin on se, että trendi on kääntynyt päinvastaiseksi muun muassa Angolassa, Portugalin entisessä siirtomaassa, jonne yksi neljäsosa Portugalin muuttoliikkeestä suuntautui viime vuonna.

Mantereen sisäisesti muuttaneiden henkilöiden määrä oli 82 prosenttia Afrikassa ja 76 prosenttia Aasiassa.

Maahanmuuttajat tekevät usein niitä töitä, joita maan alkuperäiset asukkaat eivät halua tehdä. Viimeisimpien vuosien aikana monessa maassa on vähennetty vastaanotettavien maahanmuuttajien määrää lainsäädännöllä. Tällä on ollut monenlaisia vaikutuksia maahanmuuttajien lisäksi myös vastaanottajavaltioihin. Esimerkiksi Iso-Britanniassa on säädetty uusia lakeja, joiden tarkoituksena on ollut tehdä maahanmuuttajien elämä hyvin hankalaksi. Tämä on johtanut siihen, että monet ihmiset jääneet maahan jumiin työttöminä ja ilman minkäänlaista mahdollisuutta palata kotimaihinsa. Iso-Britannian tiukka linja laittoman työvoiman suhteen on tarkoittanut myös sitä, että ammattitaidottoman työvoiman kysyntä on laskenut maassa rajusti. Al-Jazeeran mukaan monet maahan tulleet siirtolaiset ovat hukanneet passinsa matkalla Iso-Britanniaan tai sitten ovat tuhonneet sen salakuljettajien pakottamana, minkä jälkeen heillä ei ole enää mahdollisuutta palata kotiin.

Monet muut EU-maat ovat myös onnistuneet julkaisemaan maahanmuuttoa rajoittavia lakeja. Tätä on edesauttanut muun muassa Euroopassa käyty kiivas keskustelu Lähi-idästä ja Afrikasta saapuvista siirtolaisista. Wilfried Martensin Eurooppa-opintojen keskuksen mukaan populistit ovat onnistuneet käyttämään yksinkertaistuksia maahanmuutosta puhuttaessa, mikä on tiedotusvälineiden korostamana onnistunut vakuuttamaan monia EU-kansalaisia.

Ellen Flickr Noborder Network Fuerteventura 2.0 Generic CC BY 2.0Tämä näkyi myös hiljattain pidetyissä EU-vaaleissa, joissa oikeistopuolueet kaikkialla Euroopassa voittivat paikkoja parlamenttiin. Tanskassa EU-skeptinen ja maahanmuuttoa vastustavat Tanskan kansanpuolue voitti vaalit keräten 26,6 prosenttia äänistä. Ruotsissa Ruotsidemokraatit saivat 9,7 prosenttia äänistä ja Suomessa Perussuomalaiset keräsivät 12,9 prosentin äänisaaliin. Ennen niin avoimista Pohjoismaista onkin nyt tullut yhä haluttomampia ottamaan maahanmuuttajia vastaan.

Ilmastonmuutoksen hiljalleen muuttaessa maailmaa, myös siirtolaisuus tulee kasvamaan entisestään. Tulvien ja kuivuuden tuhotessa monia alueita maahanmuutosta tulee yhä keskeisempi kysymys tulevaisuudessa. Samalla ilmastonmuutos tulee haastamaan useita perustavanlaatuisista ihmisoikeuksistamme, kuten oikeuden elämään, oikeuden riittävään ruokaan ja veteen sekä oikeuden terveydenhuoltoon ja asuntoon.

Joissakin tapauksissa ihmiset tahtovat muuttaa pois kotimaastaan niin epätoivoisesti, että he ovat valmiita vaarantamaan elämänsä matkalla uuteen maahan. Vuoden 2014 aikana Italiaan on saapunut jo yli 50,000 laitonta siirtolaista ja suurin osa heistä on rantautunut Lampedusan pienelle saarelle. RMMS:n ja Tanskan Pakolaisavun julkaiseman raportin mukaan maahanmuuttajat lähtevät entistä useammin hengenvaaralliselle matkalle meren ylitse, sillä myös matkustamisesta Jemenin kautta Saudi-Arabiaan ja Israelin kautta Egyptiin on tullut yhä vaarallisempaa.

Vaikka monet maat yrittävät sulkea rajojaan maahanmuuttajilta kansallisella ja alueellisella lainsäädännöllä, todellisuudessa maahanmuuttajat edistävät alueiden myönteistä kehitystä monilla eri tavoilla.

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n mukaan siirtolaisuus edistää YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamista monella tapaa. Yksi kehitystavoitteista, jota siirtolaisuus konkreettisesti edistää on köyhyyden vähentämisen tavoite, sillä siirtolaisuus nostaa monia ihmisiä ja heidän perheitään pois köyhyydestä. Toinen tavoite, jonka edistymistä muuttoliike huomattavasti edistää, on koulutus, sillä muuttamisen mahdollisuus voi toimia monelle tehokkaana kannustimena opiskeluun. Rahalähetysten avulla myös moni pystyy hankkimaan paremman koulutuksen kotimaassaan.

Ruotsissa 900 henkilöä osallistui toukokuussa pidettyyn kokoukseen keskustelemaan siirtolaisuuteen ja kehityskysymyksiin liittyvistä teemoista. Myös YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon oli yksi tapahtuman osallistujista. Kokouksessa hän totesi, että ”Yhteisöillemme on valtavasti hyötyä siirtolaisuudesta, kun se hoidetaan oikealla tavalla – ja paljon menetettävää, kun sitä ei hoideta hyvin.”