Jokainen nainen, jokainen lapsi – YK:n uusi aloite naisten ja lasten terveyden puolesta

title

Yhdistyneiden Kansakuntien vuosituhattavoitteiden seurantakokouksessa syyskuussa lanseerattiin strategia naisten ja lasten terveyden parantamiseksi.

Every Woman Every Child on globaali aloite, joka tuo yhteen hallitukset, filantroopit, rahoittajat, Yhdistyneet Kansakunnat ja multilateraalit organisaatiot, kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtoisjärjestöt, yritysmaailman, terveydenhuoltohenkilökunnan ja -asiantuntijat sekä akateemikot ja tutkimusinstituutiot, jotka haluavat parantaa naisten ja lasten terveyttä.

Vieraile nettisivuilla ja opi lisää toimenpiteistä, joita meidän tulee tehdä varmistaaksemme, että jokaisella naisella ja jokaisella lapsella on samat mahdollisuudet terveyteen ja elämään.