Kaksi uutta julkaisua YK:n ympäristöohjelmalta

UNEP Annual ReportUNEP Year Book

YK:n ympäristöohjelma (UNEP) julkaisi helmikuun lopussa kaksi tärkeää julkaisua: vuosiraportin ja vuosikirjan.

Vuosiraportti asettaa YK:n ympäristöohjelman työn viime vuoden kontekstiin ja osoittaa sen merkityksen tulevien haasteiden kohtaamisessa. YK:n ympäristöohjelman keskeisiä päämääriä ovat arvovaltaisen globaalin ympäristön puolestapuhujan roolin ottaminen, hallitusten auttaminen globaalin ympäristöagendan luomisessa ja kestävän kehityksen ympäristöulottuvuuden johdonmukaisen toimenpanon edistäminen YK-järjestelmän sisällä. Raportti keskittyy YK:n ympäristöohjelman kuuteen prioriteettialueeseen. Näitä ovat ilmastonmuutos, katastrofit ja konfliktit, ekosysteemien hallinta, ympäristöhallinto, haitalliset aineet ja jätteet sekä resurssien tehokas hyödyntäminen, kestävä kulutus ja tuotanto.

YK:n ympäristöohjelman vuosikirja, UNEP Year Book 2011: Emerging Issues in our Global Environment, julkaistiin myös helmikuun lopulla. Se on YK:n ympäristöohjelman 8. vuosikirja. Tänä vuonna se tutkii nousevia globaaleja ongelmia ja esittelee uusinta politiikan kannalta olennaista tiedettä. Se myös korostaa viime vuosien tärkeitä ympäristöön liittyviä tapahtumia ja kehitystä ja esittää viimeisimmät tilastot ja trendit. Vuosikirja käsittelee esimerkiksi merissä esiintyvää muovijätettä, fosforia elintarviketuotannossa ja metsäluonnon monimuotoisuutta. YK:n ympäristöohjelman vuosikirja on tärkeää luettavaa jokaiselle, joka on kiinnostunut planeettamme tulevaisuudesta.