Kansainvälinen itsemurhien ehkäisypäivä – Kutsu toimimaan

Ozan Ozan, CC BY-NC-ND 2.0

Ozan Ozan, CC BY-NC-ND 2.0

10.9.2014 – Joissakin maissa itsemurha on kolmen yleisimmän kuolinsyyn joukossa 15–44-vuotiaiden parissa, ja toiseksi yleisin kuolinsyy 10–24-vuotiaiden parissa.

Yli 800 000 ihmistä tekee itsemurhan vuosittain, selviää YK:n alaisen Maailman terveysjärjestön (WHO) ensimmäisestä maailmanlaajuisesta itsemurhien ehkäisy –raportista, joka julkaistiin syyskuun neljäs päivä. Se tarkoittaa yhtä ihmistä joka neljäskymmenes sekunti.

Itsemurha on yleisempää miesten kuin naisten keskuudessa, ja etenkin syrjäytyneiden ja syrjittyjen ryhmien parissa.

Raportti on seurausta Maailman terveysterveyskokouksen (WHA) vuosien 2013–2020 maailmanlaajuisen toimintasuunnitelman hyväksymisestä. Toimintasuunnitelma sitoo kaikki 194 jäsenmaata vähentämään itsemurhia 10 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

”Tämä raportti on kehotus toimia laajan terveysongelman ratkaisemiseksi, josta on vaiettu aivan liian pitkään”, sanoi tohtori Margaret Chan, maailman terveysjärjestön pääjohtaja.  

2

Muun maailman tapaan, Pohjoismaat kohtaavat haasteita itsemurhalukujen pienentämisessä ja kansalaisten mielenterveyden parantamisessa.

Pohjoismaisen yhteistyön sivusto Norden.orgin mukaan mielenterveyssairaudet tulevat tulevaisuudessa olemaan suurin julkisterveyden ongelma, minkä johdosta Pohjoismaat ovat olleet yhä aktiivisempia taistelussa itsemurhia vastaan.

Hyvät uutiset ovat, että itsemurhien määrä on vähentynyt Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Toisaalta naisten itsemurhat eivät ole vähentyneet Suomessa.

Ruotsin kansallinen Itsemurhatutkimuksen ja psyykkisten sairauksien ehkäisykeskus on tehnyt vuodesta 1993 paljon töitä yhdessä Maailman terveysjärjestön kanssa itsemurhien vähentämiseksi. Samoin Tanskan Itsemurhatutkimuksen keskus on osallistunut itsemurhien ehkäisyyn ja itsetuhoisen käytöksen tutkimukseen.

Suomessa esimerkiksi vuosina 1986–1996 toteutetulla valtakunnallisella itsemurhien ehkäisy –projektilla saavutettiin hyviä tuloksia, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjelma tähtää alle 25-vuotiaiden vuosittaisten itsemurhien määrä vähentämiseen neljäänkymmeneen vuoteen 2025 mennessä. Vaikka itsemurhakuolleisuus suhteessa väestöön on laskenut tasaisesti 1980-luvun lopun ja 1990-luvun alun synkistä lukemista, tehtiin Suomessa 873 itsemurhaa vuonna 2012.

http://www.norden.org/da/tema/tema-2012/nordisk-statistik-i-50-aar-1/statistik-fra-1962-2012/selvmord

 Osallistu “Pyöräile maailman ympäri” –kampanjaan itsemurhatietoisuuden lisäämiseksi. Liity joukkoomme Facebookissa.

Lue lisää

Nuoret lukittuna hiljaisuuteen