Kansainvälinen kehitysyhteistyö tienristeyksessä vuonna 2010

YK:n raportti osoittaa, että lisäpanostusta tarvitaan niin kehitysavun, kaupan kuin velkojenkin saralla, jotta köyhyyden vastaiset tavoitteet saavutetaan

Yhdistyneet kansakunnat varoittaa tänään, että puutteet sovituissa toimenpiteissä köyhyyden vastaisessa taistelussa sekä työssä elintasojen korottamiseksi vaarantavat vuosituhattavoitteiden saavuttamisen. Vuosituhattavoitteet sisältävät kahdeksan tavoitetta, joiden tarkoituksena on vähentää köyhyyttä, nälkää, äitiys- ja lapsikuolleisuutta, sairauksia, riittämätöntä suojaa, sukupuolten epätasa-arvoa sekä ympäristön tuhoutumista vuoteen 2015 mennessä. 

Maailman johtajien valmistautuessa tapaamaan ensi viikolla kiihdyttääkseen vuosituhattavoiteprosessia YK:n raportti “The Global Partnership for Development at a Critical Juncture” osoittaa tavoitteiden toteuttamisessa olevan merkittäviä puutteita sovitun aikarajan siintäessä enää viiden vuoden päässä.

Siitä huolimatta, että avustusvirrat olivat kaikkein korkeimmalla tasollaan vuonna 2009, raportti osoittaa avun tason olevan 20 miljardia dollaria alhaisemmalla tasolla kuin sen pitäisi olla G8-ryhmän viisi vuotta sitten tekemän sopimuksen mukaan. Gleneaglesin tapaamisessa G8 sitoutui siihen, että vuoteen 2010 mennessä virallista kehitysapua korotetaan 50 miljardilla dollarilla ja Afrikkaan suuntautuva apu kaksinkertaistetaan 25 miljardilla dollarilla. Tällä hetkellä Afrikkaan suuntautuva apu on yli 16 miljardia sovitun rajan alapuolella.

Vaikka virallisen kehitysavun odotetaan nousevan 126 miljardiin dollariin vuoden 2010 aikana, se ei riitä, mikä tarkoittaa Gleneaglesin sitoumusten jäävän todennäköisesti täyttämättä vuoden loppuun mennessä. Raportti edellyttääkin uutta sitoutumista pitkäaikaiseen 0,7 prosentin tavoitteeseen. Nyt havaitut puutteet olisi mahdollista paikata vuoteen 2015 mennessä, mikäli virallisen kehitysavun määrää nostetaan 35 miljardilla dollarilla joka vuosi seuraavien viiden vuoden ajan. Tavoitteena on, että kehitysavun määrä saavuttaisi 300 miljardin rajan vuonna 2015.

Raportti toteaa myös, että vaikka kehitysavun läpinäkyvyyttä on parannettu, vastuullisuuteen on panostettava lisää, jotta avun tehokkuus varmistetaan.

Raportti huomioi myös uusien avustajamaiden merkittävän roolin vuosituhattavoitteiden toteutumisessa kehitysmaissa. Kehitys- ja kehittyvien maiden hallitukset raportoivat 9,6 miljoonan dollarin avustuksista vuonna 2008, sisältäen taloudellista ja kauppayhteistyötä etelästä etelään, uusien innovatiivisten rahoituslähteiden kartoitusta sekä yhteistyötä korruptiota ja veropakoilua vastaan.

“Merkittävää edistystä on tapahtunut kansainvälisissä yhteistyösuhteissa”, YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon toteaa. ”Mutta sovittu vuoden 2015 aikaraja lähestyy nopeasti ja tehtävää on vielä paljon.”