Kansainvälinen oikeus

International Law banner

International Law banner

Yhdistyneiden Kansakuntien toimet kansainvälisen oikeuden kehittämiseksi ovat olleet merkittäviä valtioiden välisten suhteiden ja näiden luomien sääntelykehysten kehittymisessä. Kansainvälinen tuomioistuin auttaa valtioita ratkaisemaan riitojaan ja antaa arvokkaita neuvoja YK:n toimista oikeudellisesta näkökulmasta. Alla oleva kuva on Haagissa sijaitsevasta Kansainvälisestä tuomioistuimesta.

Peace Palace in the HagueSadat kansainväliset sopimukset muun muassa diplomaattisista suhteista, kansainvälisestä kaupasta, ilmastonsuojelusta ja ihmisoikeuksista on solmittu YK:n aloitteesta.

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus on tärkeä työväline sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamisessa. Huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan tehty Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus on tärkein kansainvälinen sopimus huumekauppaa vastaan. YK:n merioikeutta koskeva sopimus lyö lukkoon sen, että mailla on yhtäläinen oikeus merien luonnonvaroihin. Se sisältää myös säännöksiä meriympäristön suojelusta ja merenkulun vapaudesta.

YK:n virallinen kotisivu kansainvälisestä oikeudesta