Kansainvälinen opettajien päivä 2012 – puolusta opettajien asemaa

International Lærerdag 2012

International Lærerdag 2012

5.10.2012. Oliko sinulla – tai onko sinulla tällä hetkellä – opettaja, jolla on erityinen kyky välittää tietoa siten, että tylsinkin aihe muuttuu mielenkiintoiseksi? Jos näin on, voit pitää itseäsi onnekkaana.

Tänä päivänä opettajat useissa eri maissa ympäri maailmaa, oli heillä sitten tuo erityinen kyky tai ei, työskentelevät aliarvostetuissa ja alipalkatuissa olosuhteissa, tosinaan jopa täysin ilman palkkaa. 5.10. vietettävän kansainvälisen opettajien päivän teema on opettajien aseman puolustaminen. Päivää juhlistavat UNESCO yhdessä kumppaneidensa Kansainvälisen työjärjestön, UNDP:n, UNICEF:in ja Education Internationalin (EI) kanssa.

Opetusammatin puolustaminen tarkoittaa tarpeellisen koulutuksen järjestämistä sekä jatkuvan ammatillisen kehityksen ja opettajien oikeuksien puolustamista.

Kaikkialla maailmassa laadukas opetus lisää toivoa sekä antaa lupauksen paremmasta elintasosta. Laadukasta opetusta ei kuitenkaan voida taata ilman päteviä ja motivoituneita opettajia.

”Kansainvälisenä opettajien päivänä alleviivaamme sitä, että opettajat saavat työskennellä kannustavassa ympäristössä, heille tarjotaan laadukasta koulutusta ja lisäksi opettajien oikeuksia ja velvollisuuksia varjellaan… Me vaadimme opettajilta paljon, joten hekin saavat omasta puolestaan odottaa meiltä paljon. Kansainvälinen opettajien päivä on mahdollisuus meille kaikille tukea opettajia.” sanoo Irina Bokova, UNESCOn pääjohtaja.

Opettajat ovat yksi niistä tekijöistä, joka pitää lapset koulussa ja vaikuttaa heidän oppimiseen. He opettavat lapsia ajattelemaan kriittisesti, käsittelemään tietoa monista eri lähteistä, työskentelemään yhdessä, löytämään ratkaisuja ongelmiin sekä tekemään valveutuneita päätöksiä.

Miksi puolustaa opettajia? Koska ammatin status heikkenee monissa paikoissa maailmalla huolimatta siitä, miten kriittinen rooli opettajilla on. Kansainvälinen opettajien päivä pyrkii kiinnittämään huomiota siihen, että ammatin statusta on nostettava – ei pelkästään opettajien ja oppilaiden hyödyksi, vaan koko yhteiskunnan takia, sillä opettajilla on keskeinen rooli tulevaisuuden muokkaajina.