Kansainvälinen päivä ydinaseiden käytön ja valmistuksen kieltämiseksi

Kuva Daniel Foster

Kuva Daniel Foster

26.9.2014 – Vietämme tänään ensimmäistä kertaa kansainvälistä ydinaseriisuntapäivää. Kansalaiset ja järjestöt ympäri maailman kokoontuvat niin pieniin paikallisiin tilaisuuksiin kuin kansainvälisiin seremonioihin valistamaan ihmisiä ydinaseiden pitämisen sosiaalisesta ja taloudellisesta hinnasta sekä kehottamaan poliitikkoja toimimaan ydinaseiden käytön ja valmistuksen kieltämiseksi.

Erityisesti monet Tyynenmeren valtiot kärsivät yhä toisen maailmansodan jälkeen suoritettujen ydinkokeiden terveys ja ympäristövaikutuksista. Esimerkiksi Yhdysvallat suoritti vuosien 1946 ja 1958 välillä 67 testiä ilmakehässä Marshallinsaarien yläpuolella, joka vastaa 1,6 kertaa Hiroshiman pommin kokoisia räjähdyksiä päivittäin 12 vuoden ajan.

Vuoteen 2014 mennessä yhtäkään ydinasetta ei ole fyysisesti tuhottu minkään sopimuksen johdosta, eikä mitään neuvotteluita ydinaseriisunnan edistämiseksi ole vireillä. Vaikka ydinaseiden määrä on vähentynyt huomattavasti kylmän sodan aikaisista 70 000 aseesta, on valtioilla yhä noin 17 000 ydinasetta. Yhdysvallat käyttää yhdessä kahdeksan muun ydinasevaltion kanssa vuosittain noin 80 miljardia euroa aseiden ylläpitoon ja päivittämiseen.

”Ydinaseriisunta on yksi suurimmista perinnöistä, jonka voimme antaa tuleville sukupolville”, sanoo YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon. ”Tämä kansainvälinen päivä ei ole pelkästään tilaisuus pyrkiä ydinaseiden määrän, kantaman ja käytön pienentämiseen. Se on myös päivä, jona maailman yhteisö pohtii moninaisia hyötyjä, joita ydinaseriisunta toisi mukaan. Turvallisuuden lisäämisen lisäksi esimerkiksi taloudellisia ja tieteellisiä resursseja voitaisiin käyttää hyödyllisemmin.”