Kansainvälinen suvaitsevaisuuden päivä

YK pääsihteeri; Ban Ki-moon

16. marraskuuta 2009

 

Globalisaatio tuo ihmisiä jatkuvasti lähemmäs toisiaan. Verkossa olevat keskustelupalstat ja sosiaaliset verkostoitumissivustot antavat meille mahdollisuuden luoda yhteyden ihmisiin, joita emme koskaan tapaa. Maailmanlaajuisten tunnusmerkkien luominen sekä kansainvälisen sosiaalisen ja kulttuurisen liikehdinnän kasvu altistavat meidät joka päivä kanssaihmistemme erilaisille mieltymyksille, mielipiteille ja tavoille. Meillä on enemmän tapoja viestiä toistemme kanssa ja hyötyä kulttuurien välisestä vaihdosta kuin koskaan.

Silti globalisaatio tuo myös riskin siitä, että teemme maailmasta yksiulotteisemman ja hävitämme monipuolisuuden, joka on yksi ihmiskunnan suurimmista vahvuuksista. Ja kun lähenemme toisiamme, olemme samalla vaarassa antaa jalansijan ihmisten taipumukselle rakentaa seiniä ympärilleen puolustaakseen itseään, ja näin erottelemme ihmiset ”meihin” ja ”heihin”, ja aivan liian usein teemme uhreja kaikkein haavoittuvaisimmista yhteiskuntaryhmistä: kansallisista, etnisistä, uskonnollisista ja muista vähemmistöistä.

Suvaitsevaisuus ei tarkoita välinpitämättömyyttä tai kaunaista toisten hyväksyntää. Se on elämäntapa, joka perustuu molemminpuoliseen ymmärrykseen ja toisten kunnioittamiseen sekä uskoon, että maailmanlaajuinen moninaisuus tulee ottaa vastaan avosylin, ei peläten.

Yhdistyneet kansakunnat edistää suvaitsevaisuutta useilla rintamilla. Suvaitsevaisuus on osa yhteistä työtämme rauhan puolesta, osa työtä konfliktien estämiseksi, osa työtä demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Sivistyneen maailman yhteisön (Alliance of Civilizations) ja YK:n opetus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n kanssa tehtyjen aloitteiden kautta edistämme kansojen välistä vuoropuhelua ja taistelemme suvaitsemattomuutta ja äärirajoja vastaan. Jatkamme edelleen painostustamme lakien ja säännöstöjen muodostamisessa, ja kannustamme tekoja kuten alkuperäiskansojen oikeuksien julistus vuonna 2007, tai samana vuonna luotu YK:n foorumi vähemmistöjen oikeuksille (UN Forum on Minority Issues).

Vedotkaamme tänä kansainvälisenä suvaitsevaisuuden päivänä eri tahoja nousemaan taistoon suvaitsemattomuutta vastaan. Kaikkein herkimpien yhteisöjen, kaiken ihmiskunnan puolesta, tehkäämme yhdessä töitä viedäksemme suvaitsevaisuutta eteenpäin.

 

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonYK pääsihteeri; Ban Ki-moon