Kansainvälinen ydinkokeiden vastainen päivä

17. helmikuuta 2010

 

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous on hyväksynyt uuden kansainvälisen teemapäivän. Joulukuun 2. päivästä 2009 lähtien 29. elokuuta on kansainvälinen ydinkokeiden vastainen päivä.

Teemapäivä kunnioittaa rauhan ja turvallisuuden säilyttämisen puolesta tehtyä työtä. Näin se muistuttaa kansakuntia YK:n peruskirjan tärkeimmistä periaatteista, ja osoittaa ydinkokeiden lopettamisen roolin olevan avainasemassa myös aseettoman tulevaisuuden rakentamisessa.

Kansainvälinen ydinkokeiden vastainen päivä korostaa hallitusten, kansalaisjärjestöjen, yhteiskunnan, korkeakoulujen ja tiedotusvälineiden asemaa rauhankasvatuksessa, ja huomioi koulutuksen tärkeänä osatekijänä täydellisen aseistariisunnan ja ydinasekiellon saavuttamiseksi.

Yhdistyneet kansakunnat kutsuukin jäsenvaltionsa ja niiden kansalaiset muistamaan yhdessä kansainvälistä ydinkokeiden vastaista päivää ja herättämään tietoisuutta ydinaseiden ja ydinkokeiden uhkatekijöistä eri puolilla maailmaa.