Kansainvälinen päivä huumeiden väärinkäytön ja laittoman huumausainekaupan vastustamiseksi

Kymmenen vuotta sitten, reaktiona maailman vakavalle huumeongelmalle, YK:n jäsenvaltiot osallistuivat ylimääräiseen yleiskokoukseen, jossa he sitoutuivat suunnitelmaan noudattamaan tätä voimakastahtoista toimintasuunnitelmaa vähentääkseen sekä huumeiden kysyntää ja tarjontaa.

Tänään huumeet jatkavat elämien tuhoamista, luovat rikollisuutta ja uhkaavat kestävää kehitystä. Mutta me myös ymmärrämme kuinka huumeiden väärinkäyttö ja huumausaineiden kauppa tulee kohdata. Päättäjille on tarjolla entistä enemmän tietoa huumeriippuvuudesta ja huumeidenkäytöstä. Kansainvälinen yhteistyö ja uudet tekniset apuvälineet ovat parantaneet lakien ylläpitämisen mahdollisuuksia. Lisääntynyt kehitysapu on tarjonnut viljelijöille kestävämpiä vaihtoehtoja ja on näin ollen vähentänyt köyhyyttä ja laittomien huumekasvien kauppaa. Huumeidenkäytön valvonnan strategia painottuu yhä enemmän terveydenhoidon ympärille korostaen ennaltaehkäisevää työtä ja hoitoa. Se auttaa meitä myös taistelussa HIViä ja AIDSia vastaan. Lisäksi yksimielisyys huumeiden valvonnan vastuun kuulumisesta meille kaikille on lisääntynyt sekä yhteiskunnissa, että eri maiden välillä.

Meillä on yhä paljon tehtävää vähentääksemme haavoittuvaisuuttamme huumeiden suhteen. Maat joiden oikeusjärjestys ja mahdollisuudet valvoa lakeja ja järjestystä ovat heikkoja, tarvitsevat apua ja tukea saadakseen rikollisuutta, korruptiota ja epävakautta levittävän laittoman huumekaupan vähentymään, mikä pohjimmiltaan vaarantaa myös vuosituhattavoitteiden saavuttamisen.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus täyttää 60 vuotta tänä vuonna ja minä haluan käyttää tätä tilaisuutta muistuttaakseni jäsenmaita heidän vastuusta kunnioittaa huumeriippuvaisten vankien ja tutkintavankeudessa huumerikoksista epäiltyinä olevien oikeuksia ja erityisesti heidän oikeutta elämään ja oikeudenmukaiseen oikeusprosessiin. Kehotan myös jäsenmaita järjestämään huumeriippuvuuksien kanssa kamppaileville yhtäläiset mahdollisuudet saada sosiaali- ja terveyspalveluita. Ketään ei saa leimata tai syrjiä huumeriippuvuuden johdosta.

Viimeisten vuosikymmenten aikana tehty työ on lisännyt meidän tietämystä huumeongelmasta maailmanlaajuisesti ja se on vahvistanut meidän tahtoa vähentää huumeiden aiheuttamaa vahinkoa yksittäisille ihmisille, heidän läheisille, valtioille ja yhteiskunnille. Tänä kansainvälisenä huumeiden väärinkäytön ja laittoman huumausainekaupan vastustamisen päivänä meidän on otettava vastuu estääksemme ja vähentääksemme huumeista aiheutuvia haittoja ja rakentaaksemme turvallisempi ja terveempi maailma.