Kansainvälinen päivä sotien ja aseellisten konfliktien aiheuttamien ympäristötuhojen estämiseksi

Tänään vietetään YK:n kansainvälistä päivää sotien ja aseellisten konfliktien aiheuttamien ympäristötuhojen estämiseksi. Aseellisten konfliktien ja sotien aiheuttama pakolaisuus kuormittaa ihmisten lisäksi myös ympäristöä.

YK:n ympäristöohjelma UNEP on avustanut vuodesta 1995 saakka sotien jälkeisten ympäristömuutosten ehkäisyssä. Tällä hetkellä UNEP työskentelee yhdessä Kongon demokraattisen tasavallan hallituksen ja YK:n muiden toimijoiden kanssa minimoidakseen pakolaisuuden aiheuttamat ympäristömuutokset alueella. UNEP pyrkii yhdessä muiden toimijoiden kanssa luomaan suotuisat elinolot kotinsa jättäneille yhteisöille ilman, että pakolaisuus aiheuttaa pysyviä muutoksia alueen ekosysteemissä. Samankaltaisesta työstä on hyviä kokemuksia muun muassa Liberian kohdalla.

Ympäristöön liittyvien kysymysten huomioiminen on tärkeää pitkäaikaisten ympäristöongelmien torjumiseksi. Ympäristöongelmat voivat  pahimmillaan johtaa uusiin konflikteihin ja pakolaisuuteen. YK:n julistama kansainvälinen päivä sotien ja aseellisten konfliktien aiheuttamien ympäristötuhojen estämiseksi pyrkii muistuttamaan tehtävän tärkeydestä.

Lue YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moonin aiheeseen liittyvä viesti kokonaisuudessaan täältä.