Kansalaisvaikuttuminen YK:n ilmastopolitiikassa

Suomessa on aloitettu selvitysprosessi kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista ilmastopolitiikkaan. Marginaaliset äänet kuuluviin YK:n ilmastoprosessissa -hanke on Kansalaisten maailmannäyttämö -verkoston hanke, jota koordinoi Suomen YK-liitto. Hankkeen puitteissa on tutkinut ketkä ovat aktiivisia suomalaisessa ilmastokeskustelussa ja ketkä eivät. Selvityksen ensimmäiset tulokset julkaistiin Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPAn tilaisuudessa Helsingissä 29.4.

Selvityksen mukaan suomalainen ilmastopolitiikka jättää usein huomioimatta saamelaisten näkökulmat, vaikka arktisilla alueilla ilmaston lämpeneminen on tutkimustulosten mukaan kaksi kertaa nopeampaa kuin muualla maailmassa. Suomalainen ilmastopolitiikka huomioi myös heikosti kehitysmaiden ihmisten näkökantoja. Kansalaisten osallistumismahdollisuudet rajoittuivat useimmiten mukanaoloon hallinnon työryhmissä. Vaikutusmahdollisuuksia rajasi myös päätöksenteon Helsinki-keskeisyys.

KEPAn tilaisuudessa julkaistiin myös uusi ”Ei kehitystä ilman ilmastoa” -raportti, joka antaa kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön parissa toimiville välineitä ilmastopolitiikan haltuunottoon ja YK:n Kööpenhaminan huippukokoukseen valmistautumiseen. Raportti on luettavissa pdf-muodossa KEPAn sivuilta.

 

Lähde: Suomen YK-liitto , KEPAn tiedote

Lisätietoja:
Suomen YK-liitto
Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA
Kansalaisten maailmannäyttämö -verkosto