Kenen kulttuuri? Vuoropuhelua ja monimuotoisuutta

Foto: Norden.org / Mette Mjöberg Tegnander

Foto: Norden.org / Mette Mjöberg Tegnander

21.5.2014 – Kaikki ne piirteet jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle muuten kuin geenien kautta on kulttuuria. Kieli, uskonto, erilaiset tavat ja tottumukset… Kulttuuri on siis huomattavasti  laajempi ja vaikeammin rajattavissa oleva asia kuin yksittäiset kulttuuri-ilmaisut, kuten taidenäyttelyt tai konsertit.

Kulttuurin vaaliminen rauhan ja ihmiskunnan yleisen hyvinvoinnin lähteenä on yksi YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon perustehtävistä. Unesco julistikin vuonna 2001 toukokuun 21. päivän Kulttuurisen monimuotoisuuden ja vuorovaikutuksen päiväksi. Hyväksymällä julistuksen Unescon jäsenvaltiot vahvistivat sitoumuksensa kulttuurisen moninaisuuden säilyttämiseen ja kulttuurien väliseen vuoropuheluun rauhan parhaana takaajana. YK:n yleiskokous vahvisti tätä sanomaa myös julistamalla tuon päivän toukokuun 21. päivän kansainväliseksi kulttuurisen monimuotoisuuden päiväksi (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) vuonna 2002.

Lähtökohtana on, että kaikki ovat keskenään erilaisia, mutta samanarvoisia, ja erilaisuus on myönteinen asia, koska se mahdollistaa oppimisen ja uudet ideat. Päivän avulla halutaan lisätä tietoisuutta kulttuurien ja kehityksen suhteesta, sekä edistämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia yhteistoiminnan lisäämiseksi ja annetaan jokaiselle mahdollisuus syventää ymmärrystään kulttuurisen monimuotoisuuden arvoista ja monikulttuurisuuden merkityksestä.

Tiesitkö, että

  •     2012 lopussa 285 471 ulkomailla syntynyttä, mikä oli runsaat 5 prosenttia koko väestöstä.
  •     Ulkomailla syntyneistä selvästi suurimmat ryhmät olivat entisessä Neuvostoliitossa syntyneet, 52 339, ja Virossa syntyneet, 34 984.
  •     Suomessa on noin 60 kieltä, joilla on vähintään sata äidinkielistä puhujaa.

(Lähteet: Maahanmuuttovirasto, Tilastokeskus (väestö), Tilastokeskus (työllisyys))