Kestävän kulutuksen opas nuorille päivitetty

YK:n ympäristöohjelma UNEP ja kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO ovat päivittäneet nuorille suunnatun oppaan kestävään kulutukseen. Päivitetyssä oppaassa on neuvoja muun muassa siihen, miten näyttää hyvältä, mutta samalla saada myös hyvä omatunto taistelemalla ilmastonmuutosta vastaan. Lisäksi siinä puututaan esimerkiksi kasvaviin roskavuoriin, jotka ovat seurausta nykypäivän kertakäyttökulttuurista.

Päivittäisten toimien avulla ihmiset voivat vähentää ympäristökuormitustaan. Uudistetussa oppaassa on myös neuvoja kulutustottumusten muuttamiseen sekä ajankohtaista tieteellistä tietoa kulutuksen vaikutuksesta ympäristöön.   

Kestävien kulutustottumusten pariin ohjaava opas löytyy osoitteesta www.youthxchange.net.