Kolme Pohjoismaata valittiin YK:n naisjärjestön johtoon

Ruotsi, Tanska ja Norja valittiin YK:n sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista ajavan UN Women -järjestön ensimmäisen johtokunnan jäseniksi.

Vaalit järjestettiin talous- ja sosiaalineuvostossa 10. marraskuuta. 41 johtokunnan jäsentä valittiin seuraavin perustein: 10 tulee Afrikasta, 10 Aasiasta, 4 Itä-Euroopasta, 6 Latinalaisesta Amerikasta ja Karibialta, 5 Länsi-Euroopasta ja muista maista ja 6 muista lahjoittavista maista. Tanska ja Ruotsi edustavat Länsi-Eurooppaa ja muita maita, ja Norja edustaa lahjoittavia maita.

Uusi järjestö perustettiin 2. heinäkuuta yleiskokouksen yksimielisellä äänestyksellä. Se valvoo maailmanjärjestön ohjelmia, jotka liittyvät naisten oikeuksiin ja heidän täysimittaiseen osallistumiseen kansainvälisiin asioihin. Yksi UN Women -järjestön päämääristä on tukea naisten asemaa käsittelevää toimikuntaa ja muita kansainvälisiä elimiä politiikkojen laatimisessa. UN Women muodostui neljän järjestön fuusiosta: YK:n naistenrahasto (UNIFEM), sihteeristön taloudellisten ja sosiaalisten asiain osaston alaisuudessa toimiva naisten asemaa edistävä alaosasto (DAW), tasa-arvokysymysten ja naisten aseman erityisneuvonantajan toimisto (OSAGI) ja kansainvälinen tutkimus- ja koulutusinstituutti naisten aseman parantamiseksi (UNISTRAW).

UN Women -järjestön tavoitteita ovat jäsenmaiden auttaminen standardien implementoinnissa, teknisen ja taloudellisen tuen tarjoaminen niille maille, jotka sitä pyytävät, ja yhteistyösuhteiden luominen kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. YK:n sisällä se pitää maailmanjärjestöä vastuussa omista sitoumuksistaan ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta.

Uuden järjestön vuosibudjetti tulee olemaan vähintään 500 miljoonaa dollaria, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin niiden neljän järjestön, joista UN Women muodostuu, yhteenlasketut budjetit.