Köyhyyden poistamisessa ei ole saavutettu vuosituhattavoitteiden mukaista edistystä

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon julkisti maanantaina 6. heinäkuuta Genevessä seurantaraportin YK:n kehitystavoitteiden toteutumisesta. Vuosituhattavoitteet asetettiin yhdeksän vuotta sitten maailman köyhimpien ihmisten auttamiseksi, mutta nykyinen tilanne on edelleen kaukana sovituista päämääristä. Lisäksi talouskriisi on tehnyt tavoitteiden saavuttamisesta entistä vaikeampaa, erityisesti köyhyyden vähentämisen, koulutuksen ja terveydenhoidon saralla.

Vuonna 2008 lähes puoli miljardia ihmistä eli äärimmäisessä köyhyydessä – alle 1,25 dollarilla päivässä. Pelkästään viime vuonna yli 90 miljoonaa ihmistä putosi takaisin köyhyysrajan alapuolelle talouskriisin seurauksena. Kohonnut ruoan hinta on nostanut aliravittujen määrän yli miljardiin. Näin ollen maailmanlaajuinen ruokapula on nyt suurempi kuin ehkä koskaan aiemmin.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon kehottaa rikkaiden maiden johtajia pitämään vuonna 2000 antamansa lupauksen kehitysavun lisäämisestä ja vuosituhattavoitteiden saavuttamisesta. Rikkaiden maiden on autettava köyhimpien maiden hallituksia huolehtimaan maidensa inhimillisestä kehityksestä sekä kansalaistensa peruspalveluiden ja ihmisoikeuksien toteutumisesta. Talouskasvun hyvinä vuosina vain viisi maata nosti kehitysavun YK:n suosittelemalle 0,7 prosentin tasolle. Nämä maat ovat Ruotsi, Norja, Tanska, Hollanti ja Luxemburg.

YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportin raportin 2009 voi lukea täältä.

Lisätietoja:
YK:n vuosituhattavoitesivusto
Suomen ulkoasianministeriön teemasivusto YK:n vuosituhattavoitteista
MDG Monitor -vuosituhattavoitteiden seurantasivusto

Lähde: UNDP tiedote, 6.7.2009