Kulttuurien lähenemisen vuosi 2010

19. helmikuuta 2010

 

Vuosi 2010 on YK:n julistama kansainvälinen kulttuurien lähenemisen vuosi, ja sitä varten on avattu uusi verkkosivusto

Unesco tuo 60-vuotisen kokemuksensa vuoropuhelun ja kansojen yhteisymmärryksen edistämistyössä teemavuoden vahvistamiseen, ja on oikeutetusti teemavuoden kampanjoinnin johdossa.

Kulttuurien lähenemisen yleismaailmallisen julistuksen voi lukea myös suomeksi YK-liiton sivuilta.

Unescon mandaatilla tämä vuosi toimii huippukohtana kansainvälisen maailman lasten rauhankulttuurin ja väkivallattomuuden vuosikymmenelle. Tämä vuosi on hyvä aloituskohta uusille toimintatavoille ja –suunnitelmille. Muuttuvassa kansainvälisessä vuoropuhelussa Unesco antaa enenevässä määrin painoarvoa kulttuurisen monimuotoisuuden edistämiselle ja väkivallattomalle yhteiselolle.

Kuva: UNESCOKulttuurien lähenemisen vuotena Unesco korostaa eri kulttuurien välistä yhteistyötä ja siitä syntyvää rikasta ja värikästä kokonaisuutta. Järjestö on julistanut esimerkiksi julisteen suunnittelukilpailun ja valokuvakilpailun, joista löytyy lisätietoja kulttuurien lähenemisen vuoden nettisivuilta.