LDC – mailla laajat varannot hyödyntymätöntä potentiaalia

alt

altYK:n konferenssi vähiten kehittyneille maille (LDC) avattiin eilen Istanbulissa. Kokouksessa on tarkoitus luoda uusi strategia, jolla autetaan maailman köyhimpiä maita vapauttamaan taloudellinen potentiaalinsa ja nopeuttamaa niiden kehitystä. Koolla ovat valtioitten johtajat sekä kansainvälisten järjestöjen päälliköt, yhteensä osallistujia on noin 7000.

LDC – maiden neljäs YK:n konferenssi Istanbulissa arvioi Brysselin ohjelman täytäntöönpanoa, joka luotiin edellisessä konferenssissa vuonna 2001. Lisäksi tavoitteena on päästä sopimukseen uudenlaisista tukitoimista LDC – maille.

Pääsihteeri Ban Ki-moon kertoi konferenssin avauksessa, että LDC – maita ei tulisi pitää ”köyhinä ja heikkoina”, vaan maina, joilla on ”laajat varannot hyödyntämätöntä potentiaalia”. 900 miljoonaa ihmistä asuu näissä maita, eli 12 prosenttia koko maailman väestöstä.

“Sijoittaminen LDC – maihin tarjoaa mahdollisuuksia kaikille”, sanoi Ban. ”Ensinnäkin, se on mahdollisuus helpottaa köyhyyden taakkaa, nälänhätää ja tarpeettomia sairauksia. Tämä on moraalinen velvoite.

”Toiseksi, sijoittaminen LDC – maihin voi tarjota virikettä, joka auttaisi maailmantalouden elpymistä. Tämä ei ole hyväntekeväisyyttä, vaan viisas sijoitus.

”Kolmanneksi, se tarjoaa valtavat mahdollisuudet Etelä-etelä-yhteistyölle ja sijoituksille. Maailman nopeasti kehittyvät valtiot tarvitset sekä resursseja että markkinoita.

Pääsihteeri huomautti, että LDC – maat “edustavat laajaa ja lähes koskematonta aluetta yrityksille ja liike-elämälle. Meillä on käsissämme kaikki menestyksen ainekset, todelliseen kumppanuuteen ja kehitykseen.”

Hahmoteltuaan muutamia haasteita, joita LDC – maat kohtaavat, Ban kertoi, kuinka nämä maat kärsivät suhteettomasti sairauksista, jotka olisi mahdollista estää. Ne ovat myös haavoittuvaisimpia luonnonkatastrofeille, taloudelliselle epävarmuudelle ja ympäristön rappeutumiselle.

Ne ovat myös turvattomimpia, 8 YK:n 15 rauhanturvaoperaatioista toimii LDC – maissa. Viimeisen vuosikymmenen aikana 60 prosenttia maailman pakolaisista on tullut LDC – maista.

Ban vaati onnistunutta päätöstä monenvälisille Dohan kehityskierroksen neuvotteluille. Hän sanoi samalla, että ei ole järkeä auttaa LDC – maita kasvattamaan ruokaa ja muita hyödykkeitä, valmistaa tuotteita ja kehittää palveluita, jos ne eivät voi käydä kauppaa reilusti maailmanmarkkinoilla.

Puhuessaan toimittajille Ban painotti, että kokouksessa on tärkeää saada aikaiseksi käytännöllinen ja kauaskantoinen toimintasuunnitelma, joka ruokkisi LDC – maiden tuotantokapasiteettia kaupan avulla, parantamalla maataloutta, rahoittamalla kehitystä ja käsittelisi ilmastonmuutoksen seurauksia.

Voit lukea lisää LDC – maista täältä.