LEHDISTÖTIEDOTE

YK:N PÄÄSIHTEERI: UUSI IHMISOIKEUSNEUVOSTO ON AINUTLAATUINEN MAHDOLLISUUS ALOITTAA UUDELLEEN ENSIARVOISEN TÄRKEÄ IHMISOIKEUSTYÖ

YK:n pääsihteerin Kofi Annanin tiedottaja antoi tänään seuraavan lausunnon:

YK:n pääsihteeri kiittelee tänään tehtyjä valintoja ihmisoikeusneuvoston uusiksi jäsenvaltioiksi. Erityisen kiitoksen saa jäsenvaltioiden aktiivinen osallistuminen valintaprosessiin. Pääsihteeri ilmaisee uskovansa, että tämä osoittaa yhteistä sitoutuneisuutta vanhan ihmisoikeuskomission korvaamiseen neuvostolla, jonka toiminta on tehokkaampaa ja joka edustaa ihmisoikeuksien sisältämiä arvoja uskottavammin. Pääsihteerin mukaan tänään valittu neuvosto tarjoaa YK:lle ainutlaatuisen mahdollisuuden aloittaa uudelleen ensiarvoisen tärkeä työ ihmisoikeuksien toteutumisen edistämiseksi.  

Kesäkuun 19. päivänä työnsä aloittavan uuden neuvoston on erityisesti määrä arvioida säännöllisesti kaikkien maiden ihmisoikeustilannetta, ja ensimmäisenä listalla ovat neuvoston jäsenvaltiot. Tämä antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden osoittaa sitoumuksensa edistää ihmisoikeuksien toteutumista niin omien rajojensa sisä- kuin ulkopuolella.

Pääsihteeri toivottaa uusille jäsenmaille myötätuulta, kun ne aloittavat työnsä toteuttaakseen ihmiskunnan ikivanhaa pyrkimystä elää maailmassa, jossa kenenkään ihmisoikeuksia ei poljeta.