Lindén: Kutsu YK:n komissioon on tunnustus Suomen viestintäpolitiikalle

Viestintäministeri Suvi Lindén on kutsuttu YK:n laajakaistakomission jäseneksi. Korkean tason vaikuttajista koostuvan komission tehtävänä on löytää ratkaisuja, joilla laajakaistayhteydet ja tietoyhteiskunnan palvelut saadaan kansalaisten ulottuville myös kehittyvissä maissa.

Laajakaistakomission kokoonpano julkistettiin 10. toukokuuta Genevessä YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksen (WSIS Forum 2010) yhteydessä. Komission työllä ja sen tavoitteilla on YK:n pääsihteerin Ban Ki-Moonin täysi tuki, todettiin ministeri Lindénin vastaanottamassa kutsukirjeessä.

– Olen erittäin iloinen kutsusta mukaan näin tärkeään työhön. Emme voi jättää kehittyvien maiden kansalaisia tietoyhteiskunnan ulkopuolelle. Laajakaistayhteyksillä vauhditetaan yhteiskunnan vaurastumista, markkinoiden kehitystä ja talouskasvua parhaiten juuri kehittyvissä maissa. Kyse ei ole tekniikasta vaan ihmisen perusoikeudesta tietoon, Lindén sanoo.

Suomi oli maailman ensimmäinen maa, joka määritteli internetyhteyden yleispalveluksi, jonka tulee olla kaikkien kansalaisten ulottuvilla.

– Kutsu on tunnustus Suomen viestintäpolitiikalle. Politiikkamme ytimenä on luoda kilpaillut markkinaolosuhteet, mutta myös voimakkain toimin turvata jokaisen oikeus kohtuuhintaisiin viestintäpalveluihin. Siksi Suomessa säädettiin laajakaista perusoikeudeksi. Tämä näkemys on herättänyt valtavaa kiinnostusta ympäri maailman, Lindén toteaa.

– Pelkät hyvät aikomukset eivät enää riitä. Nyt tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä ja käytännön toimia. Kutsun suomalaiset yritykset, yhteisöt ja viranomaiset mukaan luomaan kokonaisuuden kehittyvien maiden uudeksi laajakaistatulevaisuudeksi, Lindén painottaa.

YK:n laajakaistakomission ensimmäinen kokoontuminen järjestetään 11. heinäkuuta Genevessä ja komissio raportoi työnsä tuloksista YK:n yleiskokouksen alla syksyllä New Yorkissa.

Valtioneuvoston verkkopalvelu | www.valtioneuvosto.fi | [email protected]