Lopetetaan naisiin kohdistuva väkivalta

Kuva: Katarzyna Wasilewska

Kuva: Katarzyna Wasilewska

Liian moni nainen ympäri maailman joutuu väkivallan uhriksi elämänsä aikana. Useimmiten tekijä on naiselle tuttu: puoliso, muu perheenjäsen tai sukulainen.

Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi räikeimmistä, yleisimmistä ja säännöllisimmistä ihmisoikeusrikkomuksista tällä hetkellä ja äärimmäinen osoitus sukupuolien välisestä epätasa-arvosta. Se koskee kaikkia mantereita, maita ja kulttuureja. Yli 600 miljoonaa naista elää maissa, joissa perheväkivalta ei ole rikos.

Väkivalta vaikuttaa miljooniin naisiin ja heidän ympäristöihinsä hidastaen kehitystä ja aiheuttamalla miljardien dollarien vuosittaiset kulut terveydenhuollossa ja tuottavuuden vähenemisen seurauksena.

Arvioidaan, että jopa seitsemän kymmenestä naisesta joutuu hakatuksi, raiskatuksi, hyväksikäytetyksi tai sukupuolielinten silpomisen kohteeksi.

Voit tukea väkivallan lopettamista lahjoittamalla YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisia hankkeita tukevaan rahastoon (UN Trust Fund to End Violence against Women).

Lahjoita täällä: http://www.unwomen.fi/tee-lahjoitus