Luonnon mittaamaton arvo

Luonnon eläimillä ja kasveilla on itseisarvo. Tämän lisäksi ne myötävaikuttavat kestävään kehitykseen ja ihmisten hyvinvoinnin ekologisiin, geneettisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin, tieteellisiin, koulutuksellisiin, kulttuurillisiin, ajanvietteellisiin ja esteettisiin puoliin.

Kansainvälinen villin luonnon päivä on mahdollisuus juhlistaa eläin- ja luontokunnan kauniita ja moninaisia muotoja ja nostaa näkyvyyttä sille, miten monenlaisia etuja niiden suojelusta on ihmisille. Samanaikaisesti villin luonnon päivä muistuttaa meitä kiireellisestä tarpeesta panostaa kamppailuun, jossa pyritään lopettamaan luontoa vahingoittava toiminta ja ihmisten aiheuttamat lajikadot. Jos tällaista toimintaa ei saada pysäytettyä, on sillä laaja-alaisia taloudellisia, ympäristöllisiä sekä sosiaalisia vaikutuksia. Kestävän kehityksen tavoite 15 keskittyykin juuri biodiversiteetin kadon lopettamiseen.

Kaiken elämän säilyttäminen maapallolla
Kansainvälisen villin luonnon päivän 2020 teema ”kaiken elämän säilyttäminen maapallolla” kattaa kaikki luonnon eläin- ja kasvilajit osana biodiversiteettiä, kuten myös ihmisten elinkeinot, etenkin niiden, jotka asuvat lähellä luontoa. Tämä tavoite on harmoniassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 1, 12, 14 ja 15 kanssa. Tavoitteet ovat sitoutuneet köyhyyden vähentämiseen, resurssien kestävän käytön varmistamiseen ja biodiversiteettikadon pysäyttämiseksi suojelemalla elämää sekä maalla että vedessä.
Maa on koti lukemattomille eläin- ja kasvilajeille. Olemme aina olleet riippuvaisia kaikista biosfäärin elementeistä ja niiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta: hengitämme ilmaa, syömme ruokaa, käytämme energiaa ja tarvitsemme materiaalia kaikenlaisiin tarpeisiin. Ihmisten epäkestävä toiminta ja lajien sekä luonnon resurssien ylihyödyntäminen vaarantaa maailman biodiversiteetin. Melkein jopa neljäsosaa kaikista lajeista uhkaa sukupuuttoon kuoleminen tulevina vuosikymmeninä.
Biodiversiteettiin keskittyvä vuosi 2020 tarjoaa useita merkittäviä globaaleja tapahtumia, jotka asettavat biodiversiteetin etusijalle. Tapahtumat tarjoavat uniikin mahdollisuuden uudistaa prosesseja, joilla suojellaan ja hyödynnetään luontoa.

Osallistu
Jaa mitä olet oppinut perheellesi ja ystävillesi.
Levitä tietoa etenkin lapsille ja nuorille, sillä he ovat luonnonsuojelun tulevia johtajia. He ansaitsevat tulevaisuuden, missä me ihmiset ja luonto elämme harmoniassa jaetulla planeetalla.

Tässä eteenpäin levitettävää materiaalia:
https://www.wildlifeday.org/content/outreach-material
Lue lisää biodiversiteetin ja luonnon supervuodesta 2020:
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/news/2020-super-year-nature-and-biodiversity