Maailman elintarvikeohjelman vuosikertomus

Maailman elintarvikeohjelman (WFP) vuosikertomus 2009 on laskettu liikkeelle useilla eri kielillä. Vuosikertomus on nyt luettavissa englannin lisäksi myös ranskaksi, espanjaksi ja arabiaksi.

Vuotta 2008 kuvataan vuosikertomuksessa vaihtelevien haasteiden vuodeksi. Viime vuonna maailmaa koettelivat erityisesti ruoan ja polttoaineiden hintojen jyrkkä nousu sekä talouden epätasapaino. Vuosikertomuksen mukaan aliravittujen määrä maailmassa nousi vuoden 2008 aikana 963 miljoonaan, mikä tarkoittaa määrän kasvua 115 miljoonalla kahden viime vuoden aikana.

Maailman elintarvikeohjelma on auttanut ihmisiä muun muassa erilaisten rahoitus- ja kuponkiohjelmien kautta hankkimaan itselleen elintarvikkeita. Elintarvikeohjelman kautta on selkeästi myös pystytty kehittämään uusia ja vakaita työkaluja nälänhädän kitkemiseksi, ja se on pystynyt muokkaamaan myös markkinoita väestön tarpeiden mukaiseksi.

Perustan muutoksille ja jatkuvalle kehitykselle on luonut toimeenpanevan neuvoston strateginen suunnitelma (2008-2011). Strategisen suunnitelman tarkoitus on tukea hätää kärsiviä kansoja ja määrittää pitkän tähtäimen ratkaisuja väestöjä koettelevaan nälänhätään.